Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Lotos 2021

Profil polskiego fleet managera

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o zawodzie fleet managera, ale boicie się albo nie wiecie kogo zapytać. Odpowiedzi znajdziecie w raporcie „Zawód: fleet manager – aktualne trendy w pracy kierownika floty” przygotowanym przez firmę Navifleet, dostawcę czołowych rozwiązań mobilnych dla branży flotowej.

Przygotowując się do stworzenia raportu branżowego na lata 2020/2021, Navifleet postawił sobie za cel zebranie przekrojowych informacji o zawodzie fleet managera. Temu ważnemu dostawcy rozwiązań mobilnych dla branży flotowej zależało na zbadaniu różnych obszarów związanych z działalnością osób na tym stanowisku. Pod lupę wzięto między innymi zarobki fleet managerów, ich obowiązki oraz opinie na temat możliwości awansów czy zadowolenia z pracy. Szczególnie interesujące były problemy, z jakimi borykają się fleet managerowie. Ich zdiagnozowanie uznano za pomocne przy poszukiwaniu sposobów usprawnienia pracy osób zarządzających flotą. Firmie Navifleet zależało na dogłębnym poznaniu procesów związanych z zarządzaniem flotą, poznaniu specyfiki zawodu oraz znalezieniu sposobów ich usprawnienia. Planując badania, istotne było wskazanie trendów, kształtujących się w branży flotowej, zbadanie, z jakich narzędzi korzystają fleet managerowie, oraz poznanie oczekiwań fleet managera wobec firm, w tym również tych dostarczających rozwiązania wspomagające monitoring oraz zarządzanie flotą.

Najbardziej zaskakującym wnioskiem raportu jest fakt, że mimo rosnącej dostępności narzędzi przeznaczonych dla fleet managerów, blisko 1/3 respondentów zadeklarowała, że pracodawca nie udostępnia im żadnych rozwiązań, mogących usprawnić ich pracę.


Informacje te zgromadzono poprzez research, badania ankietowe oraz – aby uzupełnić wiedzę i dokładniej zbadać najważniejsze zagadnienia – wywiady osobiste z fleet managerami.
W badaniu uczestniczyło 129 respondentów. W przeważającej mierze odpowiedzi udzielili fleet managerowie posiadający spore doświadczenie na swoim stanowisku (41,1% z nich ponad 10-letnie), zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach (66,4%) i zawiadujących flotami składającymi się z ponad stu pojazdów. Przedstawiamy kilka wybranych ciekawostek płynących z raportu „Zawód: fleet manager – aktualne trendy w pracy kierownika floty”.

Pożądane cechy fleet managera

Zawód fleet managera wiąże się z dużą odpowiedzialnością, pracą pod presją czasu, a także nierzadko w godzinach nadliczbowych. Ankietowani wskazywali, że fleet manager powinien być przede wszystkim sumienny, umieć organizować czas, posiadać umiejętności analityczne, być osobą wielozadaniową oraz być odpornym na stres. Praca fleet managera często wymaga działania pod presją, zdarzają się sytuacje, gdy konieczne jest reagowanie na zdarzenia po godzinach. Zarządzanie flotą to duża odpowiedzialność, a dodatkowo fleet manager nieraz musi godzić sprzeczne oczekiwania różnych podmiotów.
Interesujące, ale też łatwe do przewidzenia, wnioski płyną z analizy odpowiedzi nt. typowych bolączek w pracy fleet managera. Aż 78,2% fleet managerów deklaruje, że spotkało się z problemami związanymi z wypadkami czy stłuczkami. Drugi z kolei najczęściej spotykany problem związany jest z rozliczeniami paliwa – zetknęło się z nim około 58,8%, a szacuje się, że wynoszą nawet około 40% TCO). Na podium znajduje się też brak kontroli nad czasem pracy kierowców (ponad 1/3 respondentów – 38%).

KOMENTARZ

Waldemar Chromiński
Independent Professional Training & Coaching

Najnowszy Raport Navifleet „Zawód: fleet manager” przynosi kilka odpowiedzi na pytania rzadko stawiane w tego typu badaniach specyfiki zawodowej. Ujawnione zostają w nich fakty, które zazwyczaj bywają pomijane, bo są po prostu traktowane jako niewygodne z punktu widzenia pracodawców. Z Raportu wynika, że znaczny odsetek fleet managerów i specjalistów flotowych nie korzysta z żadnych narzędzi do zarządzania flotą, a zakres ich obowiązków nie jest jasno określony. Stąd moje przekonanie, że z Raportem Navifleet powinni się zapoznać starannie również pracodawcy i właściciele flot samochodowych, gdyż bez odpowiednio zaangażowanych, zmotywowanych i kompetentnych fleet managerów ich firmy mogą już wkrótce doświadczyć poważnych problemów w zarządzaniu flotami.


Awanse i zarobki

Z głosów udzielonych w ankiecie wynika, że ścieżka awansu zawodowego fleet managerów nie jest jasno wytyczona. Rozmówcy wskazywali, że zazwyczaj szansa na awans pojawia się albo jeżeli firma dynamicznie się rozwija, a wraz z nią flota, albo przy zmianie pracy. Nie zawsze jasno są też określone ich obowiązki. Część fleet managerów, zwłaszcza w mniejszych firmach, nie tylko zarządza flotą, ale ma także dodatkowe obowiązki (np. administracyjne, łącząc dwa stanowiska). Aż 30,2% pytanych odpowiedziało, że firma nie zapewniła im dostatecznych narzędzi do pracy. Około 46% nie korzysta w swojej pracy z rozwiązań telematycznych, a nawet podstawowego sprzętu i programów (około 1/3 respondentów).
Ponad połowa fleet managerów uważa, że ich zarobki nie są adekwatne w stosunku do obowiązków. Aż 19% odpowiedziało, że ich zarobki „zdecydowanie nie” są adekwatne, a 37%, że „raczej nie” są. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków na stanowisku fleet managera to 5620 złotych brutto. To nieco lepszy wynik niż średnia pensja w Polsce. Około 32,1% zarabia 5000–7000 netto (czyli pomiędzy 6900 a 9800 brutto), a pensję pomiędzy 7000 a 10 000 złotych netto otrzymuje około 17% osób.

Aż 87,6% fleet managerów odczuwa satysfakcję ze swojej pracy. Zaledwie kilkanaście procent pytanych jej nie odczuwa wcale lub podchodzi do tego obojętnie. Nieco inaczej odpowiedzi wyglądały, gdy spytano fleet managerów, czy będą poszukiwać pracy w tym zawodzie w przyszłości. Tylko 68,7% odpowiedziało twierdząco.

Edukacja to podstawa

Branża flotowa w ostatnich latach przechodzi wyjątkowo dynamiczne zmiany. Są one związane z rozwojem technologicznym (zarówno w motoryzacji, jak i IT), modyfikacjami przepisów, rosnącymi potrzebami w zakresie transportu oraz mobilności firm, ale także kształtowaniem nowego podejścia do pracy fleet managera i zarządzania flotą. Bardziej zaawansowana stała się także analityka, a planowanie długoterminowe (w tym szacowanie kosztów i zysków z poszczególnych rozwiązań), zyskały na znaczeniu.

Coraz więcej firm przykłada dużą wagę do stanu technicznego aut. Następstwem tego stanu rzeczy jest rosnąca popularność najmu długoterminowego, dzięki któremu samochody używane są jedynie przez ten czas, gdy są w szczytowej formie. Coraz przychylniej fleet managerowie patrzą również na pojazdy zelektryfikowane lub elektryczne. Postępuje także automatyzacja procesów objawiająca się rozbudowywaniem telematyki w firmach.
Aby sprostać nowym wyzwaniom, fleet managerowie gremialnie chcą się szkolić. Fleet managerowie najchętniej interesowaliby się szkoleniami z aspektów biznesowych, dotyczących np. leasingu (71,9% fleet managerów byłoby zainteresowanych takim szkoleniem), z problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych (66,4%) oraz z asertywności i podejmowania decyzji (64,8%).

To zdecydowanie pozytywne zjawiska świadczące o nieustannej profesjonalizacji tej branży i dobry prognostyk na przyszłość.
Zachęcamy do pobrania pełnej treści raportu „Zawód: fleet manager. Aktualne trendy w pracy kierownika floty”. Na 41 stronach przedstawiono szczegółowo wyniki ankiet oraz rozbudowane wnioski z nich płynące.

 

Czego dowiecie się z raportu?

W raporcie znajdziecie między innymi:
  • Dane o zarobkach fleet managerów – i ich porównanie na tle zarobków krajowych.
  • Informacje o obowiązkach fleet managerów – i ich zróżnicowaniu w zależności m.in. od rodzaju floty czy polityki firmy.
  • Przybliżenie zagadnienia największych wyzwań w tym zawodzie oraz cech i umiejętności przydatnych, aby im sprostać.
  • Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi borykają się fleet managerowie – a także wskazanie możliwości ich (przynajmniej częściowego) rozwiązania.
  • Opinie fleet managerów na temat własnej pracy, możliwości rozwoju zawodowego i awansów.
  • Opis trendów, jakie fleet managerowie zauważają w zawodzie i branży flotowej, a także prognozy dotyczące dalszego rozwoju.

 

 

„Zawód: fleet manager” – raportNavifleet!
Od lat współpracujemy z firmami, posiadającymi własną flotę pojazdów. Nieustannie też nie tylko obserwujemy zachodzące we flocie zmiany, ale stajemy się ich częścią, dostarczając fleet managerom narzędzia usprawniające zarządzanie flotą i odpowiadające na rosnące potrzeby. Chcąc dowiedzieć się więcej o fleet managerach – a dodatkowo dostarczyć im informacji o kondycji zawodu w Polsce – przeprowadziliśmy badania oraz sporządziliśmy raport „Zawód: fleet manager. Aktualne trendy w pracy kierownika floty”.

Przeczytaj również
Popularne