Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności

Fleet Meetings Sp. z o.o. jest operatorem następujących serwisów i domen:

www.fleet.com.pl
www.fleetderby.pl
www.fleetmarket.pl
www.napedyalternatywne.pl
www.fleetcarsandvans.pl
www.samochodfirmowy.pl

Szanując prawo do prywatności Użytkowników nasza Spółka dba o ochronę gromadzonych danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem serwisów jest:

Fleet Meetings Sp. z o.o. . z siedzibą we Wrocławiu 51-637, przy ul. Orłowskiego 24/1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000338433, NIP: 898-21-65-421, Regon: 021080936

Informacje ogólne/ Zbieranie danych

 1. Dane osobowe, które dobrowolnie podaje Użytkownik, i na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda. Firma Fleet Meetings sp. z o.o – administrator danych osobowych, w każdym momencie zapewnia wgląd do przekazanych danych, możliwość ich poprawiania, aktualizowania oraz usuwania.
 2. Podanie danych jest dobrowolnejednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z serwisów w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
 3. Nasze serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych w serwisach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczek”).
 4. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

– zarządzania Serwisem;

– stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

– badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics

Używanie Danych 

 1. Zebrane za pośrednictwem serwisów dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości danego serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.
 2. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
 3. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

 

Prawo do informacji 

 1. Na żądanie Użytkownika, Fleet Meetings sp. z o.o. poinformuje pisemnie, stosownie do obowiązującego prawa, czy i jakie dane osobowe Użytkownika są zgromadzone.
 2. Dokonując zamówienia produktów/usług na naszych stronach, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych, zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o  ochronie danych  osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 z dalsz. zm.) przez firmę “Fleet Meetings sp z.o.o.”.
 3. Serwisy mogą pobierać informacje zawarte w logach serwera takie jak adres IP, informacje z plików cookie. Informacje w jaki sposób reklamy na naszej stronie mogą korzystać z cookies (jeśli w ogóle) są zawarte na stronie: https://fleet.com.pl/cookies/

 

Modyfikacja i usunięcie własnych danych 

Fleet Meetings Sp. z o.o. daje możliwość Użytkownikom modyfikacji swoich danych, które udostępnili  podczas procesu składania zamówienia, a także do ich usunięcia. Zarówno modyfikacji, jak i usunięcia danych Użytkownik może domagać się formułując stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@fleet.com.pl.

Zmiany w polityce prywatności 

W sytuacji zmiany polityki prywatności Fleet Meetings Sp. z o.o. udostępni odpowiednią informację pocztą email oraz na stronach naszych serwisów i domen.

Środki bezpieczeństwa a siła wyższa

 1. Firma Fleet Meetings Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych przez Użytkowników danych osobowych.
 2. Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą administratora – firmy Fleet Meetings Sp. z o.o., przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 3. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
 5. Administrator nie może jednak zagwarantować ich nieujawnienia, w sytuacji, kiedy  wskutek zdarzeń, których Fleet Meetings Sp. z o.o. przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

 Kontakt 

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Fleet Meetings Sp. z o.o. polityki prywatności, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontakt@fleet.com.pl.

Przeczytaj również