Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Szkolenie Fleet  Wrocław

Rejestracje pojazdów grudzień 2021

Legislacja, legislacja …
Za nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok – czas, żeby zabrać się do pracy. A tej na pewno nie zabraknie, bo legislator – tak polski jak i europejski – zadbał, żebyśmy w 2022 roku się nie nudzili.
W Polsce trwają intensywne prace i najprawdopodobniej niebawem zostaną wprowadzone trzy niezwykle istotne dla branży motoryzacyjnej ustawy: ustawa homologacyjna, ustawa o nadzorze rynku i ustawa o stacjach kontroli pojazdów. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to jest to już drugie podejście, bo – przypomnijmy- ponad dwa lata temu została zdjęta z obrad Sejmu w czasie trzeciego czytania. Teraz projekt wraca w nieco okrojonej wersji, ale najważniejsze, że jest szansa na wdrożenie oczekiwanych przez branżę rozwiązań. Chodzi przede wszystkim o to, żeby każdy samochód, który ma ważny przegląd rejestracyjny i porusza się po drogach publicznych został rzetelnie sprawdzony. Jednakże to stosunkowo niewielkie wyzwanie w porównaniu do tego, co czeka nas na poziomie europejskim. Przede wszystkim francuska prezydencja ma zamiar w bieżącym roku sfinalizować projekt Fit for 55. Jak Państwu wiadomo, jest to propozycja, która fundamentalnie wpływa na branżę motoryzacyjną. Przypomnę tylko, że jej głównym celem jest wprowadzenie od 2035 roku zakazu rejestracji nowych samochodów innych niż zeroemisyjne. Tu najważniejszym wyzwaniem – co podkreślałem już wielokrotnie – jest zapewnienie infrastruktury do ładowania i tankowania. I choć w tej sprawie dyrektywa zostanie zastąpiona rozporządzeniem (AFIR), czyli aktem prawnym obowiązującym wszystkie kraje członkowskie, to cel, jaki na rok 2030 wyznaczyła Komisja Europejska – 3,9 mln ładowarek w Europie dalece odbiega od oczekiwań branży, która uważa, że takich punktów powinno być co najmniej 7 milionów. W ramach pakietu Fit for 55 czeka nas ponadto objęcie paliw systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS 2), w którym to dystrybutorzy paliw będą musieli nabyć takie uprawnienia od 2026 roku. Czeka nas także dyrektywa o opodatkowaniu energii, według której opodatkowanie będzie uzależnione od emisyjności paliwa, co w praktyce z całą pewnością przełoży się na wzrost ceny litra benzyny i oleju napędowego. Dla producentów pojazdów bardzo ważne będzie wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach Unii Europejskiej z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM). W efekcie ta opłata ma na celu zrównanie cen energii elektrycznej, żelaza, stali czy aluminium pochodzących spoza UE z cenami tych produktów oferowanych przez unijne kraje członkowskie. Czeka nas również rewizja dyrektyw o odnawialnych źródłach energii (RED) i o jakości paliw (FQD).

Komisja Europejska zapowiedziała opracowanie normy Euro 7 i w tym roku oczekujemy od Komisji prezentacji ostatecznej wersji założeń projektu tego aktu prawnego, ponieważ uważamy za konieczne skorelowanie go z innymi dyrektywami i rozporządzeniami z obszaru obniżania emisji. Dobiegają końca prace nad nowym rozporządzeniem bateryjnym, a jest ono priorytetowe choćby z tego względu, że bateria stanowi kluczowy element samochodów nisko- i zeroemisyjnych. W rozporządzeniu tym jest mowa m.in. o wymaganiach technicznych dla baterii, ustaleniu ich śladu węglowego czy określeniu zakresu odpowiedzialności producenta. Planowane są również zmiany i rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy ws. eurowiniet poza pojazdy ciężarowe i objęcie tym obowiązkiem również samochodów dostawczych. No i na koniec jeszcze kilka innych aktów prawnych – np. rozporządzenie o dostępie do danych o pojeździe, akty delegowane do rozporządzenia dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa pojazdów oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego (GSR), system jednolitej kwalifikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, rewizja dyrektywy ITS czy rozporządzenia TEN-T, rewizja pakietu mobilności miejskiej, dyrektywy ws. prawnej ochrony wzorów przemysłowych a także rewizja wyłączeń grupowych – tzw. BER.

Mógłbym tak wymieniać jeszcze długo, ale nie chcę Państwa zanudzić. Dodam jeszcze tylko, że branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej regulowanych branż, z największą liczbą aktów prawnych. Naszym marzeniem jest, by było ich znacznie mniej, czego sobie i Państwu życzę.

Z pozdrowieniami
Jakub Faryś

 

 

 

 

Informacje opracował zespół ekspertów rynkowych PZPM na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.
PARTNER WYDANIA: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 58 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. PZPM to profesjonalna i wiarygodna organizacja, która reprezentuje interesy przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem. Systematycznie publikuje opracowania, raporty, analizy i statystyki nt. sytuacji bieżącej branży motoryzacyjnej, jak i w ujęciu historycznym. PZPM reprezentuje także interesy firm członkowskich w Unii Europejskiej oraz wspólnie z innymi europejskimi stowarzyszeniami uczestniczy w konferencjach oraz debatach organizowanych na szczeblu unijnym, a także w kampaniach społeczno-edukacyjnych. PZPM to organizacja o ugruntowanej pozycji rynkowej działająca od 29 lat.

Przeczytaj również
Popularne