Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
UTA

Sprzedaz aut w czerwcu wyższa niż w maju

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w czerwcu 2020 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była natomiast wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (maja 2020 roku).

 

Rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t nadal odczuwa skutki pandemii koronawirusa, jednak spadek sprzedaży w czerwcu jest już znacznie mniejszy niż w poprzednich miesiącach, gdy sięgał kilkudziesięciu procent. Co więcej, drugi miesiąc z rzędu wzrosła liczba zarejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tendencja powolnego wzrostu popytu to skutek splotu wielu czynników, wśród których należy wymienić mniejsze natężenie pandemii, adaptację społeczeństw do „życia w cieniu koronawirusa”, czy sukcesywne „odmrażanie” gospodarki przez władze, co zaowocowało wznowieniem przez większość fabryk produkcji samochodów. W efekcie klienci zaczęli stopniowo wracać do salonów samochodowych, w których wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa; jednocześnie importerzy, dealerzy oraz niezależne firmy coraz częściej oferują sprzedaż aut on-line. Wzrost popytu to również efekt opóźnionej realizacji umów zawartych jeszcze przed wybuchem pandemii. 

Według prognoz IBRM Samar, sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5T wyniesie ok. 445 tys. egzemplarzy. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 390 tys. aut, a pojazdów dostawczych – 55 tys. egzemplarzy.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w czerwcu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 40 924 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 19,79% (-10 094 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 66,16% (+16 294 szt.) więcej niż w maju 2020 roku. Dane skumulowane (204 450 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 34,76%  (-108 937 szt.).

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały mniej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy spadek zanotowała Dacia - o 50,30%

Około 10,26% aut (4 200 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w czerwcu 2020 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to wzrost wobec poprzedniego miesiąca. 

Poziom reeksportu w porównaniu do czerwca 2019 spadł o 0,94%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w czerwcu 2020 roku wchłonął nieco ponad 36,7 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w czerwcu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 35 797 samochodów osobowych, o 20,54% (-9 254 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 69,26% (+14 648 szt.) więcej niż w maju 2020 r. Dane skumulowane wykazują spadek sprzedaży. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce dotychczas 179 828 samochodów osobowych, o 35,39% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-98 502 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła maj 2020 rok na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. 

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 38 szt., plasuje Polskę dopiero na 25. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Litwa (39 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców), Estonia (54 samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (72 szt. na 1000 mieszkańców) oraz Słowenia (108 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w maju 2020 roku (ostatnie dostępne dane) 80 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców. 

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w czerwcu br. ok. 4 200 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 31,6 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 11,73%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy. 

W czerwcu 2020 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 29,02%. Udział firm osiągnął poziom 70,98%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 25 4907 aut. Udział klientów firmowych w 2020 roku wyniósł 68,63%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 4 200 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę. 

Piętnaście pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy spadek zanotował Opel, o 65,20%. 

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2020 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 25 760 aut tej marki, o 17,78% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 14,32%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 25 297 szt., o 27,04% mniej niż w 2019 roku. Udział marki wyniósł 14,07%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2020 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 14 646 samochodów, o 46,35% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,14%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 10 898 szt., o 24,20% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,06%. Na piątej pozycji znalazło się Renault. W 2020 r. zarejestrowano dotychczas 8 949 aut tej marki, o 38,26% mniej niż w 2019 roku. Udział marki w rynku wyniósł 4,98%. 

Najczęściej kupowanym modelem w 2020 roku jest Toyota Corolla (7 750 szt.; -1,74% r/r), za którą uplasowała się Skoda Octavia (7 161 szt.; -30,70% r/r) oraz Toyota Yaris (6 313 szt. -11,77% r/r), następnie Skoda Fabia (6 231 szt.; -32,78/r), a za nią Dacia Duster (4 756 szt.; -40,12% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (3 644 szt.; -3,44%), na drugim miejscu - Toyota Corolla (2 348 szt.; -5,13%), na trzecim – Dacia Duster (2 241 szt.; -55,13%), na czwartym – Skoda Fabia (1 848 szt.; -41,05%), a na piątym – Fiat Tipo (1 660 szt.; -37,80%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Skoda Octavia (5 750 szt.; -30,57%). Na drugim miejscu jest Toyota Corolla (5 402 szt.; -0,18%), na trzecim Skoda Fabia (4 383 szt.; -28,55%), czwartym – Renault Clio (2 937 szt.; -23,32%), piątym – Toyota Yaris (2 669 szt.; -21,06%)

RYNEK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów  w czerwcu 2020 roku zarejestrowano w Polsce 5 127 samochodów dostawczych, o 14,08% (-840 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 47,29% (+1 646 szt.) więcej niż w maju 2020 roku. W 2020 roku zarejestrowano w Polsce 24 622 samochody dostawcze, o 29,77% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, 12 zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku, w tym najwyższy spadek zanotowała Dacia - o 57,93%. Wynik trzech marek wzrósł, w tym najbardziej Mitsubishi o 34,62%. 

Tytuł lidera rynku w 2020 roku utrzymało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 3 414 aut tej marki, o 33,23% mniej niż w 2019 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 13,87%. 

Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 3 316 szt., o 27,15% mniej niż w 2019r. Udział marki w rynku wyniósł 13,47%. 

Na trzecim miejscu jest Fiat. W 2020r. klienci tego producenta zarejestrowali dotychczas 3 184 pojazdy dostawcze, o 40,29% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 12,93%.  

Na czwartej pozycji znalazł się Mercedes, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 2 834 szt., o 13,83% mniej niż w 2019r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 11,51%. 

Na piątej pozycji uplasował się Volkswagen. W 2020r. zarejestrowano 2 114 aut dostawczych tej marki, o 44,56% mniej niż w analogicznym okresie 2019r. Udział marki wyniósł 8,59%. 

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w  2020 r. jest dotychczas Renault Master (2 822 szt.; -32,92% r/r). Na drugiej pozycji uplasował się Fiat Ducato – (2 493 szt.; -12,95%), na trzeciej Mercedes Sprinter (2 361 szt.;  -8,88% r/r), a na czwartej Iveco Daily (1 922 szt.;-27,09%). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (1 340 szt.; -32,01%).

samar.pl

 

Przeczytaj również
Popularne