Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

W DNA Carefleet wpisane są takie wartości jak satysfakcja klienta, odpowiedzialność i szacunek.

Popularne przysłowie mówi, że w grupie siła. O tym, czy sprawdza się ono również w rzeczywistości biznesowej, a także jakie znaczenie w budowaniu silnej marki odgrywa jej DNA, rozmawiamy z Fredericem Lustigiem, prezesem zarządu Carefleet S.A., jednej z czołowych na polskim rynku firm specjalizujących się w finansowaniu i obsłudze flot pojazdów dla dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych i podmiotów z sektora MŚP.

Tomasz Siwiński: Carefleet należy do międzynarodowej grupy bankowej Credit Agricole oraz Grupy EFL. Jakie korzyści dla firmy oraz jej klientów wynikają z przynależności do tak dużych i rozpoznawalnych na rynku organizacji?
Frederic Lustig: Warto na początku wspomnieć, że firma Carefleet powstała w 2004 roku w wyniku wydzielenia Departamentu Car Fleet Management ze struktur jednego z najstarszych i największych w Polsce przedsiębiorstw leasingowych, czyli Europejskiego Funduszu Leasingowego, który z kolei od 2001 roku wchodzi w skład francuskiej grupy bankowej Crédit Agricole. Korzyści wynikających z tego faktu jest bardzo wiele i zasadniczo można je podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich są oczywiście korzyści finansowe. Przynależność do jednej z największych grup bankowych w Europie to przede wszystkim gwarancja długoterminowej stabilności ekonomicznej firmy Carefleet oraz możliwość realizowania przez nas bardzo dużych, wymagających znacznych nakładów kontraktów flotowych. To przekłada się z kolei na korzyści dla naszych klientów – z jednej strony umożliwia im rozwój ich biznesów w oparciu o efektywną mobilność, z drugiej zaś, daje poczucie bezpieczeństwa, co okazało się niezwykle ważne chociażby w momencie wybuchu pandemii. Kolejną grupą są kwestie związane z wiedzą – mam tutaj na myśli przede wszystkim dostęp do doświadczeń i know-how różnych spółek należących do Grupy Credit Agricole oraz Europejskiego Funduszu Leasingowego, ale także szybszy dostęp m.in. do informacji rynkowych. Umożliwia to lepsze rozpoznanie potrzeb klientów, usprawnienie procesów czy efektywniejszą obsługę. Nie można wreszcie zapominać o tak ważnej kwestii jak możliwość efektywnego łączenia zasobów i kompetencji w celu budowania jeszcze silniejszej marki. To priorytet nie tylko Carefleet, ale wszystkich podmiotów skupionych w grupach, do których należymy.

Coraz częściej mówi się, że o sile marki decyduje jej DNA, a więc m.in. wartości, które charakteryzują organizację, zachowania pracowników i kadry zarządzającej. Co się kryje w DNA firmy Carefleet?
DNA Carefleet opiera się na trzech filarach, które wewnętrznie określiliśmy nazwami KLIENT, CZŁOWIEK oraz SPOŁECZEŃSTWO. Wszystkie są dla nas tak samo istotne i w ramach każdego z nich podejmujemy szereg działań, w jakie angażuje się cały ponad stuosobowy zespół firmy. Priorytetem w odniesieniu do klientów jest zapewnienie im przede wszystkim ciągłości mobilności. Realizujemy to nie tylko poprzez świadczenie usługi stanowiącej bazę naszej działalności biznesowej, czyli wynajmu długoterminowego samochodów. Warto wspomnieć, że od wielu lat bardzo elastycznie podchodzimy też do terminów zakończenia umów, umożliwiając, na przykład, ich bezpłatne wydłużanie, co daje przedsiębiorcom gwarancję pełnej mobilności chociażby w sytuacji wydłużonego okresu oczekiwania na samochody. Obecnie dość często mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, gdyż w wyniku pandemii firmy produkujące podzespoły nie nadążają za popytem zgłaszanym przez branżę motoryzacyjną. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć wachlarz naszych działań w tym zakresie, planujemy zapewnienie dostępu do aut przedkontraktowych i tymczasowych stanowiących integralną część umów, a także do rowerów elektrycznych. Kolejnym ważnym obszarem naszych działań w ramach tego filaru jest optymalizacja kosztów klientów m.in. poprzez generowanie raportów paliwowych i szkodowych, szkolenia z uszkodzeń ponadnormatywnych, inicjowanie aktywności, które mają na celu obniżenie szkodowości we flotach czy też weryfikację przebiegów i modyfikację kontraktów tak, aby były one jak najbardziej opłacalne dla naszych klientów. Chcemy być firmą, która dba o mobilność i optymalizację kosztów klientów, a także szanuje ich i swój czas.

DNA Carefleet opiera się na trzech filarach, które wewnętrznie określiliśmy nazwami KLIENT, CZŁOWIEK oraz SPOŁECZEŃSTWO. Wszystkie są dla nas tak samo istotne i w ramach każdego z nich podejmujemy szereg działań, w jakie angażuje się cały ponad stuosobowy zespół firmy.


Wspomniał Pan jeszcze o dwóch filarach: SPOŁECZEŃSTWO I CZŁOWIEK…
Dokładnie. Chcemy być postrzegani jako organizacja proaktywna i wspierająca ekologię. Filar SPOŁECZEŃSTWO dotyczy więc szeroko pojętych aktywności z obszaru CSR firmy Carefleet, ukierunkowanych przede wszystkim na pełnienie roli swoistego stymulatora transformacji energetycznej. Wierzymy, że jako organizacja możemy odegrać znaczącą rolę na tej płaszczyźnie, zarówno wewnątrz naszej struktury, jak też w odniesieniu do różnych grup otoczenia zewnętrznego. Mam tutaj na myśli chociażby takie działania jak: montaż stacji elektrycznych przed biurowcami, wdrażanie idei Green Car, oferowanie atrakcyjnego finansowania oraz promowanie wśród klientów samochodów z napędami elektrycznymi i hybrydowymi czy propagowanie w działaniach komunikacyjnych elektromobilności. To także różnego rodzaju inicjatywy podejmowane w związku z chęcią ograniczenia ilości zużywanego papieru czy też akcje, w których udział bierze zespół Carefleet, takie jak sadzenie drzew lub sprzątanie świata. Z kolei filar CZŁOWIEK skupia się na tym wszystkim, co dotyczy pracowników firmy oraz ich kontaktów z klientami, a więc przede wszystkim wiedzy, komunikacji oraz samodzielności i odpowiedzialności. Mamy wspaniały, ponad stuosobowy zespół wysokiej klasy specjalistów i niezwykle ważne dla nas jest to, aby każdy z jego członków mógł ciągle się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę, zdobywać nowe kompetencje – zarówno dzięki szkoleniom, jak też oferowanym przez nas narzędziom umożliwiającym samodoskonalenie. Naszym priorytetem jest także wspieranie postaw, takich jak zaangażowanie czy odpowiedzialność, co przekłada się na wyższą jakość świadczonej obsługi. To zresztą wynika bezpośrednio z wartości, jakimi kierujemy się w naszych codziennych działaniach.

Jakie są to wartości i czy dziś, kiedy priorytetem większości firm jest wypracowanie jak największego zysku, odgrywają one istotną rolę.
Jestem przekonany, że biznes bez wartości nie może istnieć, a przynajmniej funkcjonować na dłuższą metę w sposób efektywny – paradoksalnie właśnie obecnie jest to szczególnie ważne. Oczywiście, że zysk jest bardzo istotny, ale każda organizacja powinna mieć też wartości, które stanowić będą jakiś nadrzędny cel, drogowskaz, zarówno dla zarządu, jak i pracowników. W Carefleet są to satysfakcja klienta, odpowiedzialność i szacunek. Tymi wartościami od zawsze kieruję się osobiście w mojej pracy zawodowej. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że naturalnie i intuicyjnie kieruje się nimi też zespół Carefleet. To z kolei przekłada się na całe spektrum naszych działań i postaw. Z pełnym zaangażowaniem staramy się wspierać naszych klientów na każdym etapie współpracy, a także wykorzystywać na co dzień naszą wiedzę i doświadczenie, aby jak najlepiej dostosować pojazdy i usługi do ich potrzeb. Priorytetem są dla nas wiarygodność i przejrzystość, a więc m.in. zgodność oferty z faktycznym stanem świadczonych usług, transparentność wszystkich kosztów i umów, komunikowanie jedynie faktów, niedawanie obietnic bez pokrycia, dotrzymywanie obietnic i zobowiązań czy przedstawianie możliwości i alternatyw. W ten sam sposób działają wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy EFL. To stanowi naszą wspólną, unikalną wartość. W grupie siła.

 

Przeczytaj również
Popularne