Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych

skfs

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych jest organizacją branżową skupiająca 130 fleet managerów z całego kraju. SKFS powstało w 2005 roku i jego głównymi celami są:

  • upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotą,
  • opiniowanie i popularyzowanie produktów i usług wspierających zarządzanie flotami pojazdów,
  • ochrona środowiska,
  • wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków stowarzyszenia,
  • integracja środowiska zarządców flot samochodowych.

SKFS w ramach Akademii Fleet managera organizuje wewnętrzne szkolenia z obszaru negocjacji, zarządzania czasem, sztuki prezentacji, pierwszej pomocy, a także z doskonalenia techniki jazdy. Do działań, które podejmuje Stowarzyszenie należy cykliczne organizowanie spotkań, które są swoistą platformą wymiany doświadczeń z obszaru optymalizacji kosztów utrzymania floty, minimalizacji ryzyka, etc. Podczas tych spotkań członkowie SKFS poznają także portfolio ofertowe branży flotowej. Misję upowszechniania wiedzy o zarządzaniu flotą Stowarzyszenie realizuje poprzez współorganizowanie szkoleń zewnętrzny oraz wsparcie merytoryczne konferencji branżowych np. dyrektorów finansowych oraz wyższej kadry zarządzającej. SKFS współpracuje także z polskimi organizacjami zawiązanymi z branżą flotową.

Po jedenastu latach działalności Stowarzyszenia pod jego włodarzami znajduje się ponad 28 000 pojazdów (samochody osobowe, ciężarowe, maszyny budowlane oraz wózki widłowe).

Print Friendly