szereg9

Arval wprowadza „Total Fleet”

10 maja 2017

Arval, wiodący dostawca usługi wynajmu długoterminowego, wprowadza internetową platformę sprawozdawczą Total Fleet. Dzięki niej menedżerowie floty, współpracujący z wieloma dostawcami, będą mogli w jednym miejscu, w szybki i łatwy sposób, sprawdzić najważniejsze dane dot. zarządzanych przez siebie flot. 

 

 BEZPRECEDENSOWA INICJATYWA W BRANŻY LEASINGOWEJ

Dostęp do danych w jednym miejscu oznacza, że zarządzający flotą nie będą musieli każdorazowo agregować informacji z różnych źródeł. To pozwoli na oszczędność czasu oraz łatwiejsze podejmowanie strategicznych decyzji z uwzględnieniem kluczowych aspektów całej floty, bez względu na to, skąd będą pochodziły zamówione usługi.

Total Fleet pozwala menedżerom na przegląd swoich flot, w oparciu o cztery Kluczowe Wskaźniki Wyników (KPI):

  1. Flota: aktywne pojazdy, dostawy, zwroty i planowane zwroty
  2. Wydatki: łączne, wpływy i wydatki na koniec umowy
  3. Wykorzystanie: zmiany warunków umownych, flot i odchyleń od umów
  4. Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa: emisje CO2 i ślad węglowy

Platforma Total Fleet będzie sukcesywnie wdrażana, przez cały 2017 rok, we wszystkich krajach, w których Arval prowadzi działalność. Usługa będzie udostępniana klientom krajowym i międzynarodowym (IBO).

 

NARZĘDZIE PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA

Dzięki przyjaznej dla użytkownika i intuicyjnej ergonomii Total Fleet, zarówno wprowadzanie danych, jak i generowanie raportów strategicznych jest łatwe i szybkie. Zdaniem Philippe Bismut, Prezesa Arval platforma Total Fleet to reakcja na zmieniające się potrzeby klientów, szczególnie tych którzy współpracują z wieloma dostawcami. Platforma pozwala uwolnić pracownikó zarządzających flota od nadmiaru obowiązków nieprowadzących do tworzenia dodatkowej wartości oraz umożliwienia dokładnego przeanalizowania ich całej floty dla podjęcia właściwych decyzji.

 

STANDARDOWE I ZABEZPIECZONE ROZWIĄZANIE

Platforma Total Fleet spełnia wszystkie niezbędne wymogi z punktu widzenia prawa o konkurencji i ustawy o ochronie danych. Jest prowadzona, konserwowana i zarządzana przez niezależnego dostawcę usług informatycznych. Gdy klient zażyczy sobie wprowadzenia danych na platformę, leasingodawcy klienta mają bezpośredni dostęp do Total Fleet i mogą wprowadzić swoje dane flotowe. Dane i raporty dostępne są wyłącznie dla klientów. Ani Arval, ani inni leasingodawcy nie mają dostępu do danych ani do widoku skonsolidowanego.

W obecnej sytuacji Arval oczekuje, że z chwilą wniosku klienta o wprowadzenie danych na platformę inni leasingodawcy dołożą wszelkich starań, by wygenerować i wprowadzić dane w przewidzianym terminie oraz zapewnić klientom dostarczenie danych jak najlepszej jakości. W tym celu Arval ustalił zestandaryzowany zestaw danych, które są już w dużej mierze dostępny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sprawozdawczych obecnych na rynku. Tym samym Arval zapewnił, że klienci otrzymają to, czego potrzebują, aby podjąć właściwe decyzje strategiczne dotyczące swojej floty.

Arval