szereg9

Arval wprowadza „Total Fleet”

10 maja 2017

Arval, wiodący dostawca usługi wynajmu długoterminowego, wprowadza internetową platformę sprawozdawczą Total Fleet. Dzięki niej menedżerowie floty, współpracujący z wieloma dostawcami, będą mogli w jednym miejscu, w szybki i łatwy sposób, sprawdzić najważniejsze dane dot. zarządzanych przez siebie flot. 

 

 BEZPRECEDENSOWA INICJATYWA W BRANŻY LEASINGOWEJ

Dostęp do danych w jednym miejscu oznacza, że zarządzający flotą nie będą musieli każdorazowo agregować informacji z różnych źródeł. To pozwoli na oszczędność czasu oraz łatwiejsze podejmowanie strategicznych decyzji z uwzględnieniem kluczowych aspektów całej floty, bez względu na to, skąd będą pochodziły zamówione usługi.

Total Fleet pozwala menedżerom na przegląd swoich flot, w oparciu o cztery Kluczowe Wskaźniki Wyników (KPI):

  1. Flota: aktywne pojazdy, dostawy, zwroty i planowane zwroty
  2. Wydatki: łączne, wpływy i wydatki na koniec umowy
  3. Wykorzystanie: zmiany warunków umownych, flot i odchyleń od umów
  4. Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstwa: emisje CO2 i ślad węglowy

Platforma Total Fleet będzie sukcesywnie wdrażana, przez cały 2017 rok, we wszystkich krajach, w których Arval prowadzi działalność. Usługa będzie udostępniana klientom krajowym i międzynarodowym (IBO).

 

NARZĘDZIE PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA

Dzięki przyjaznej dla użytkownika i intuicyjnej ergonomii Total Fleet, zarówno wprowadzanie danych, jak i generowanie raportów strategicznych jest łatwe i szybkie. Zdaniem Philippe Bismut, Prezesa Arval platforma Total Fleet to reakcja na zmieniające się potrzeby klientów, szczególnie tych którzy współpracują z wieloma dostawcami. Platforma pozwala uwolnić pracownikó zarządzających flota od nadmiaru obowiązków nieprowadzących do tworzenia dodatkowej wartości oraz umożliwienia dokładnego przeanalizowania ich całej floty dla podjęcia właściwych decyzji.

 

STANDARDOWE I ZABEZPIECZONE ROZWIĄZANIE

Platforma Total Fleet spełnia wszystkie niezbędne wymogi z punktu widzenia prawa o konkurencji i ustawy o ochronie danych. Jest prowadzona, konserwowana i zarządzana przez niezależnego dostawcę usług informatycznych. Gdy klient zażyczy sobie wprowadzenia danych na platformę, leasingodawcy klienta mają bezpośredni dostęp do Total Fleet i mogą wprowadzić swoje dane flotowe. Dane i raporty dostępne są wyłącznie dla klientów. Ani Arval, ani inni leasingodawcy nie mają dostępu do danych ani do widoku skonsolidowanego.

W obecnej sytuacji Arval oczekuje, że z chwilą wniosku klienta o wprowadzenie danych na platformę inni leasingodawcy dołożą wszelkich starań, by wygenerować i wprowadzić dane w przewidzianym terminie oraz zapewnić klientom dostarczenie danych jak najlepszej jakości. W tym celu Arval ustalił zestandaryzowany zestaw danych, które są już w dużej mierze dostępny przy wykorzystaniu różnych narzędzi sprawozdawczych obecnych na rynku. Tym samym Arval zapewnił, że klienci otrzymają to, czego potrzebują, aby podjąć właściwe decyzje strategiczne dotyczące swojej floty.

Arval

P.D.

Print Friendly