fleet-manager

FLEET MANAGER ROKU

FleetDerby_2018_FLEET_MANAGER_ROKUW tej kategorii, kandydatów nominują dostawcy rynku flotowego.
Nominowanymi mogą być managerowie, którzy:

 • zarządzają flotą aut firmowych w firmach zarejestrowanych na terenie Polski
 • są czynni zawodowo i od min. 2 lat pracują na stanowisku fleet managera
 • są odpowiedzialni za efektywne i ekonomiczne zarządzanie samochodami firmowymi
 • w swojej pracy wykazują się wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie negocjowania, zarządzania i budżetowania floty firmowej.

Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2018 – Fleet Manager Roku”.

NOMINOWANI

Głosowanie w Plebiscycie Fleet Derby 2018 zakończyło się 10 czerwca 2018.

ZASADY ZGŁASZANIA:

 • zgłoszenia może dokonać przedstawiciel firmy, która jest dostawcą produktów i usług flotowych (np. importer lub dealer samochodowy, firmy ubezpieczeniowe, dystrybutorzy części zamiennych, koncerny paliwowe i oponiarskie, firmy z sektorów typu: CFM, IT, GPS, telematyki itp.)
 • zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy organizatora: derby@fleet.com.pl. Informacja na temat nominowanej osoby powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy, nr telefonu kontaktowego, uzasadnienie zgłoszonej kandydatury) lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.fleetderby.pl 
 • zgłoszenie i udział w tej kategorii jest bezpłatny,
 • nad poprawnym zgłoszeniem kandydatów do kategorii Fleet Manager Roku będzie czuwać Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora i Kolegium Redakcyjne magazynu „FLEET”. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu Fleet pod przewodnictwem redaktora naczelnego magazynu FLEET Tomasza Siwińskiego.
 • regulamin Plebiscytu Fleet Derby 2018

ZASADY GŁOSOWANIA:

 • głosować na Fleet Managera Roku mogą: dostawcy rynkowi, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, przedstawiciele firmy, w której fleet manager pozostaje zatrudniony, przedstawiciele firmy, która nominowała managera, kierownicy flot samochodowych,  przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi (zgodnie z Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2018).
 • głosujący może zagłosować na max. trzech nominowanych fleet managerów i oddać na każdego z nich tylko po jednym głosie (poprzez szybkie głosowanie przy wybranym Fleet Managerze albo poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie fleetderby.pl ).
 • osoba głosująca wypełnia formularz, uzupełniając wszystkie pola obowiązkowe (imię, nazwisko, stanowisko, firma, ulica, kod, miasto, telefon kontaktowy, adres mailowy), na tej podstawie będzie weryfikacja wszystkich poprawnie oddanych głosów przez Kapitułę Plebiscytu.
 • głosowanie trwa do 10 czerwca 2018.
 • ogłoszenie wyników nastąpi w dn. 21 czerwca 2018r. podczas gali wręczenia statuetek w restauracji Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler.
Back to top