Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Lotos 2021

Fleet Conference Week Online

Termin: 9 marca (wtorek), g. 10.00

Temat: Aktualne zagadnienia podatkowe, istotne z punktu widzenia rynku flotowego  - zagadnienia praktyczne, interpretacje i orzecznictwo sądowe

 • Ryczałt w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu używania samochodu do celów prywatnych
  - interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 11 września 2020 r.
  - prywatny użytek pojazdu przez pracownika oraz przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – różnice w opodatkowaniu
  - jakie koszty wchodzą w ryczałt przewidziany ustawą PIT
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
  - zmiana sposobu użytkowania samochodu a konsekwencje w zakresie odliczenia VAT,
  - wpływ COVID-19 i pracy zdalnej na odliczenie podatku VAT związanego z użytkowaniem samochodu,
 • Podatki dochodowe (CIT/PIT)
  - zmiana umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2019 r. a zasady rozliczania wydatków związanych z pojazdem na gruncie przepisów CIT i PIT (Objaśnienia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r.)
  - zawieszenie lub odroczenie rat leasingowych w związku z COVID-19, wydłużenie czasu trwania umowy leasingu/najmu – wpływ na zasady odliczenia wydatków w zakresie podatków dochodowych
 • Karty paliwowe
  – aktualne problemy podatkowe – wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. C-235/18
 • Odszkodowanie z OC przysługujące leasingobiorcy a rozliczenie w podatku VAT
  – uchwała Sądu Najwyższego z 11 września 2020 r.
 • Ulga na złe długi
  - warunki skorzystania z ulgi przez przedsiębiorców w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych

Prelegenci

ANDRZEJ DĘBIEC
Kancelaria Hogan Lovells
Partner, radca prawny/doradca podatkowy

Andrzej Dębiec od roku 2000 współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną Hogan Lovells. Jest odpowiedzialny za działalność departamentu podatkowego i Grupy PPP, jak również za kontakty z klientami francuskimi. W latach 1993-1994, był doradcą w Departamencie Dewizowym Ministerstwa Finansów. Pracował także dla innych, międzynarodowych kancelarii prawnych. Andrzej Dębiec specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z łączeniem, przejmowaniem i nabywaniem przedsiębiorstw, planowaniem podatkowym oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na polski rynek. Doradza wielu międzynarodowym korporacjom w zakresie prawno-podatkowych aspektów ich działalności. Reprezentuje także klientów w sporach przed organami podatkowymi. Od 2007 r. Andrzej Dębiec nadzoruje działalność Grupy PPP, w ramach, której odpowiedzialny jest przede wszystkim za aspekty podatkowe projektów infrastrukturalnych (optymalizacja podatkowa różnych modeli transakcji). W styczniu 2008 został ekspertem Okręgowej Izby Radców Prawnych, współpracuje z Francusko – Polską Izbą Przemysłowo - Handlową.

 

 

 

ZBIGNIEW MARCZYK
Kancelaria Hogan Lovells
Counsel, radca prawny/doradca podatkowy

Counsel, radca prawny/doradca podatkowy, Kancelaria Hogan Lovells. Zbigniew Marczyk współpracę z Hogan Lovells podjął w grudniu 2007 r. Wcześniej pracował w dziale doradztwa podatkowego jednej z firm Wielkiej Czwórki. Zbigniew Marczyk posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podatkowej oraz prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Zbigniew Marczyk zajmuje się całościowym doradztwem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie globalnym podmiotom w efektywnym strukturyzowaniu rozliczeń i transakcji międzynarodowych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobył również szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych z organami podatkowymi, świadcząc pomoc klientom zarówno na etapie kontroli podatkowych i skarbowych, jak i w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami. Zbigniew Marczyk zaangażowany był także w pomoc podatkową dotyczącą transakcji restrukturyzacyjnych związanych z fuzjami i przejęciami, jak również zbyciem przedsiębiorstw lub ich części.

 

Zapisz się na szkolenie

Pozostałe wykłady