Fundacja_Jednym_ladem

Fundacja „Jednym Śladem” i WORD Warszawa szkolą z udzielania pierwszej pomocy

20 listopada 2010

Fundacja_Jednym_lademW 2010 roku w drogę wystartowała Fundacja Jednym Śladem. Złożona z motocyklistów, ale dedykowana wszystkim użytkownikom dróg, w swoich założeniach zakłada propagowanie bezpieczeństwa na drodze. W tym celu przy współpracy z warszawskim WORD, zostały przygotowane szkolenia z pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

Zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne poprowadzi kadra doświadczonych Ratowników Medycznych. Szkolenia odbędą się w dniach 22 – 30 listopada w godzinach 15.00 – 21.00. W przyszłym roku, Fundacja FJŚ planuje również zorganizowanie kompleksowych kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowanych do motocyklistów i sympatyków tego środka motoryzacji, z których wyłonieni zostaną wolontariusze Motocyklowych Patroli Pomocowych. Ideą jest stworzenie ekip, które w szybki, sprawny i bezpieczny sposób dotrą w miejsce wypadku i do przyjazdu służb ratowniczych, zajmą się organizacją pierwszej pomocy, poinformują odpowiednie jednostki ratownicze oraz zabezpieczą miejsce zdarzenia. Przedsięwzięcie wspiera Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, który zapewni kadrę instruktorów, placówki oraz materiały szkoleniowe.

„Cieszymy się, że pojawiła się organizacja, która chce wzmocnić swoim działaniem tak ważne dla nas obszary. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę. Mamy nadzieję, że zgłosi się wielu uczestników, bo wspólnie powinniśmy dbać o bezpieczeństwo na polskich drogach. Drastycznie wzrasta wypadkowość spowodowana prędkością kierowców, a wszyscy powinniśmy kierować się zasadą – chcesz żyć, zwolnij!” – powiedział Pan Andrzej Szklarski Dyrektor WORD w Warszawie.

Obecnie, w cyklu szkoleń planowanych w dniach 22-30 listopada, udział może wziąć każdy zainteresowany uzyskaniem wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kurs składa się z 6-godzinnych zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie:

– rozpoznania i właściwej oceny sytuacji na miejscu zdarzenia drogowego;

– podjęcia odpowiednich czynności zmierzających do powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i porządkowych;

– udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej;

– właściwego zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego.

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu oraz wiedzę, nabytą podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, jak też będzie mógł legitymować się kartą ‘Potrafię Pomóc’. Koszt 6-godzinnego szkolenia, certyfikatu i karty wynosi 50 zł. Zajęcia odbędą się w siedzibie warszawskiego WORDu, mieszczącej się przy ul. Odlewniczej 8.

„Rocznie na naszych drogach ginie 4564 osób, a coraz większą część stanowią motocykliści. Celem Fundacji jest uświadomienie zamkniętym w swoich autach kierowcom, że motocyklista jest takim samym użytkownikiem drogi tyle, że narażonym na większe niebezpieczeństwo. Chcemy ubiegać się o zmiany w kodeksie ruchu drogowego, poszerzać wiedzę społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na drogach, a przede wszystkim szkolić kierowców z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prawidłowo przeprowadzona akcja w pierwszych minutach po wypadku może spowodować zwiększenie szans na uratowanie życia. Wsparcie jednej z najważniejszych instytucji motoryzacyjnej jakim jest WORD pokazuje, że wzrasta ogólna świadomość dotycząca istniejącego niebezpieczeństwa na drodze i konieczność wprowadzenia zmian niwelujących rosnącą wypadkowość “ – powiedział Krzysztof Rzepecki, prezes i założyciel FJS.

Osoby chętne prosimy o nadsyłanie swoich deklaracji udziału w szkoleniu na adres jednymsladem@jednymsladem.com.pl lub dzwoniąc pod numer 601 213 697. Zgłoszenie musi zawierać:

imię i nazwisko;

adres zamieszkania;

nr telefonu;

kategorię prawa jazdy (w wypadku posiadania)

Informacje o terminach, w których uczestnik może wziąć udział w szkoleniu (zgodnie z terminami proponowanymi na stronie Fundacji Jednym Śladem)

Poza organizowaniem szkoleń, FJŚ propaguje korzystanie z odblasków przez kierowców jednośladów oraz pieszych. Zamierza także zająć się gromadzeniem i analizowaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Będzie dokumentować niebezpieczeństwa związane z ich stanem, zagrożenia spowodowane niewłaściwie przewożonym ładunkiem, a także monitować odpowiednie służby do ich usunięcia i karania winnych. Zamierza również zająć się opracowaniem możliwości wprowadzenia zmian w oznakowaniu poziomym na drogach, w celu usprawnienia ruchu i ułatwienia poruszania się po nich jednośladom.

S. K.