barometrefl2018_q2

44% małych i średnich firm oczekuje wzrostu sprzedaży. To rekord

15 maja 2018

„Barometr EFL” na II kwartał 2018 roku wyraźnie wskazuje, że kondycja sektora MŚP w Polsce poprawia się. Po trzech kolejnych spadkach wskaźnika, nastąpił jego wzrost o 4,4 pkt. (w porównaniu do I kwartału), który sprawił, że Barometr ponownie przekroczył granicę 60 pkt. Wszystko za sprawą wysokiego apetytu na sprzedaż. Aż 44,2 proc. małych i średnich przedsiębiorców liczy na więcej zamówień na usługi i produkty. To najlepszy wynik w historii prowadzonego od ponad 3 lat badania „Barometr EFL”.

– Realizowany przez nas już pod ponad 3 lat pomiar wskazuje na cykliczną powtarzalność nastrojów wśród przedstawicieli sektora MŚP. W tym roku, podobnie jak rok i dwa lata temu, obserwujemy wyraźny wzrost nastrojów pomiędzy I kwartałem, najbardziej pesymistycznym, a kwartałem II, który jest najbardziej optymistyczny w ciągu 12 miesięcy. Najczęściej za wzrost wartości głównego indeksu odpowiadają bardzo dobre prognozy dotyczące jednego z czterech badanych obszarów. W ubiegłym roku przedsiębiorcy wskazywali na inwestycje, w tym roku szczególnie widoczny jest wysoki apetyt na sprzedaż. Głównymi determinantami takich opinii są najpewniej rosnące wydatki konsumpcyjne, stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro i odbicie inwestycji, przede wszystkim z udziałem unijnego wsparcia – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Ożywienia nadszedł czas

Odczyt „Barometru EFL” za II kwartał tego roku wyniósł 61,2 pkt. i wyraźnie znajduje się ponad progiem OR[2]. Po trzech spadkowych kwartałach, mamy do czynienia ze wzrostem wskaźnika w porównaniu do poprzedniego kwartału – o 4,4 pkt. Lekki spadek (o 1,8 pkt.) widać natomiast w porównaniu do rekordowego odczytu sprzed roku (63 pkt.).

Apetyt sprzedażowy rośnie

Na wzrost wartości „Barometru EFL” w II kwartale tego roku, zapracowały wszystkie cztery kategorie – w każdej optymistów jest więcej niż w pierwszym tegorocznym pomiarze. Jednak podobnie jak na początku roku, decydujący wpływ miały bardzo dobre nastroje dotyczące prognozowanej sprzedaży. A 44,2 proc. przedsiębiorców liczy na większe zamówienia na początku roku. To wynik o 6,6 pp. wyższy niż kwartał wcześniej oraz o 17 pp. wyższy niż rok temu (IIQ2017 – 27,2 proc.). To rekordowy wskaźnik – najlepszy odkąd „Barometr EFL” jest realizowany (od stycznia 2015 roku).

Szacowany wzrost sprzedaży wpłynął na również rekordowo dobre oceny dotyczące płynności finansowej. Aż 28,2 proc. małych i średnich firm liczy na lepszą sytuacją w tym obszarze, co podobnie jak w przypadku sprzedaży, jest rekordowym odczytem w historii badania. Kwartał temu odsetek optymistów wyniósł 25,5 proc., a rok temu 24,3 proc.

Również w pozostałych dwóch kryteriach zostały odnotowane wzrosty w porównaniu do I kwartału br., jednak nie były one spektakularne. W przypadku zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne wyniósł 0,9 pp., zaś w przypadku inwestycji o 0,2 pp.

Prognoza na III kwartał 2018 roku

Przedstawiciele EFL prognozują, że zgodnie z obserwacjami z poprzednich lat, w III kwartale 2018 roku, należy spodziewać się niewielkiego spadku wartości Barometru do ok. 58-59 punktów.

EFL