Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Total

Ubezpieczenie z głową

Ubezpieczenie z głową

ubezpieczeniaFatalny stan nawierzchni i niski poziom bezpieczeństwa polskich dróg to czynniki ryzyka w usługach transportowych. Firmy specjalizujące się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, rzucają koło ratunkowe. Operatorzy flot ciężarowych mogą liczyć na większą ochronę. Przedsiębiorcy ubezpieczając firmowe samochody, zazwyczaj wybierają pakiet standardowy. Nie biorą pod uwagę możliwości modyfikacji programu pod kątem profilu prowadzonej działalności. Tymczasem warto przyjrzeć się rozwiązaniom jakie w tym zakresie oferuje rynek. Brokerzy wraz z towarzystwami ubezpieczeniowymi proponują swoim klientom rozbudowane pakiety ubezpieczeniowe obejmujące gwarancją dodatkowe ryzyka. Podstawowy pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych obejmuje kilka produktów. Przeważnie są to: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), autocasco (AC), Assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). OC jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych. Wysokość sumy gwarancyjnej reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Warunki ubezpieczenia są wiec takie same dla wszystkich T.U. W celu zwiększenia ochrony floty, przedsiębiorca może jednak skorzystać z tzw. nadwyżkowego (ponadlimitowego) OC. Dodatkowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Limit odpowiedzialności ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb floty (np. 1.000.000 euro ponad limity wynikające z ustawy). W przeciwieństwie do OC, ubezpieczenia dobrowolne mogą być kształtowane według indywidualnych potrzeb floty. Modyfikacje AC mają bardzo szeroki zakres, począwszy od wysokości udziałów własnych i franszyz, poprzez indywidualne procedury likwidacji szkód, aż po zakres pokrycia, który może być definiowany za pomocą różnorodnych klauzul, na przykład klauzulę „brak dokumentu rejestracyjnego”. Wówczas T.U. wypłaci odszkodowanie, jeśli dokument rejestracyjny został skradziony razem z pojazdem. Inna klauzula dotyczy np. badań technicznych – w tym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, nawet jeśli w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego – wyjaśnia Roman Czarnowski, prezes BIK Brokers. W przypadku Assistance istnieje również możliwość swobodnego kształtowania relacji pomiędzy stronami umowy. Ubezpieczenie może obejmować zarówno pomoc techniczną w przypadku awarii pojazdu lub szkody komunikacyjnej, jak również zapewnienie zastępczego środka transportu czy noclegu – dodaje Roman Czarnowski. W celu zwiększenia ochrony, poza „zmodyfikowanymi” pakietami ubezpieczeniowymi, T.U. oferują operatorom flot ciężarowych produkty ograniczające następstwa dodatkowych ryzyk związanych z użytkowaniem pojazdów. Ciekawym rozwiązaniem są produkty typu GAP (guaranteed asset protection). Obejmują one gwarancją ryzyko z tytułu straty finansowej w następstwie szkody całkowitej (kradzieży, kasacji). Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie pomiędzy stronami umowy, proporcjonalnie do bieżącej rynkowej wartości samochodu. Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy może być również wzbogacony o przedłużoną gwarancję. Dodatkową ochroną mogą zostać objęci także właściciele i użytkownicy floty. Beneficjentami ubezpieczenia są przede wszystkim kierowcy, którzy ze względu na charakter pracy są szczególnie narażeni na duże obciążenia psychofizyczne. Managerowie zarządzający flota mogą wykupić m.in. pakiety zdrowotne, obejmujące przeważnie diagnostykę oraz koszty leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie może pokrywać również koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta, takiej jak koszty ochrony prawnej czy opłaty sądowe – tłumaczy Roman Czarnowski. W przypadku dużych flot pojazdów, wprowadzenie dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych nie generuje dużych obciążeń finansowych. W zamian firma zyskuje zadowolenie użytkowników, większą świadomość ryzyk, przekonanie, że firma dba o bezpieczeństwo pracowników i lepiej ochrania pojazdy. Ubezpieczeniem od dodatkowych ryzyk nie są objęte szkody powstałe w następstwie zaniedbań bądź z winy ubezpieczającego.

  Główne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczającego

 
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • prowadzenie pojazdu przez osobę nie posiadającą dokumentu dopuszczającego do prowadzenia pojazdu mechanicznego po drogach publicznych;
 • jazda pojazdem nie zarejestrowanym lub nie posiadającym aktualnych badań technicznych;
 • zobowiązania z tytułu odszkodowań, grzywien, kar administracyjnych i sądowych, innych kar pieniężnych, podatków, które musi zapłacić ubezpieczony;
 • nie opłacenie składki należnej z tytułu ubezpieczenia pojazdu w terminie określonym w umowie
 
 

Najważniejsze klauzule stosowane w modyfikacjach ubezpieczenia AC  

 
 • klauzula „pijany kierowca”;
 • klauzula braku dokumentu rejestracyjnego (T.U. wypłaci odszkodowanie, jeśli dokument rejestracyjny został skradziony razem z pojazdem);
 • klauzula przywłaszczenia (zakres ubezpieczenia autocasco rozszerza się o ryzyko przywłaszczenia pojazdów powierzonych kierowcy);
 • klauzula badań technicznych (T.U. wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, jeśli w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego);
 • klauzula umów wieloletnich;
 • klauzula utraty wartości pojazdu (czyli dla pojazdów ubezpieczonych w ramach umowy generalnej sumą ubezpieczenia w ryzyku autocasco nie będzie wartość rynkowa pojazdu tylko wartość określana ustalonym algorytmem);
 • klauzula rozliczenia zwrotu składki;
 • (pro rata temporis) składka rozliczana dziennie;
 • klauzula potrąceń rat składki;
 • klauzula amortyzacji części takich jak ogumienie i akumulator.
 

Przeczytaj również
Popularne