Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Total

Czym jest leasing finansowy?

Czym jest leasing finansowy?

Leasing należy do trzech najpopularniejszych źródeł finansowania inwestycji, zarówno wśród firm korporacyjnych, jak i w firmach z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Korzystający doceniają w leasingu nie tylko zalety podatkowe, ale także bardziej przyjazne procedury, elastyczność oferty oraz krótki czas, w jakim finansujący podejmuje decyzję leasingową.

Czym jest leasing?
Leasing to korzystna dla przedsiębiorców forma finansowania inwestycji, która umożliwia zakup środków trwałych bez odczuwalnego angażowania kapitału własnego firmy. Najpopularniejszą grupą aktywów nabywanych w ten sposób są pojazdy, w tym szczególnie samochody osobowe. Finansować leasingiem można również maszyny i urządzenia, w tym budowlane, drogowe, poligraficzne czy produkcyjne – na przykład do obróbki metalu i drewna, do przetwórstwa tworzyw sztucznych, dla przemysłu ciężkiego, spożywczego, branży medycznej i wielu innych. Niemałą grupę stanowi również sprzęt IT oraz biurowy (między innymi komputery, serwery), a także wyposażenie sklepów i zakładów usługowych. W ten sposób są także finansowane inne środki transportu – koleje, statki, samoloty – oraz nieruchomości.
ING Lease oferuje leasing dla niemal każdej branży i każdego podmiotu gospodarczego, bez względu na jego wielkość. Korporacje i duże przedsiębiorstwa cenią w leasingu realne korzyści podatkowe, dogodne warunki negocjacji i stabilną sytuację firmy leasingowej. Dla sektora MŚP istotne są dodatkowo szybkość i wygoda: uproszczone procedury, minimalna liczba wymaganych dokumentów czy podjęcie decyzji leasingowej przez naszą firmę w ciągu dwudziestu czterech godzin. Oferujemy przedsiębiorcom efektywne źródło finansowania, które dodatkowo generuje korzyści podatkowe – mówi Aleksandra Chrzanowska, dyrektor Działu Rozwoju Biznesu ING Lease.

Leasing w kodeksie cywilnym
Umowa leasingu w kodeksie cywilnym została określona jako „umowa kwalifikowana", która może być zawarta wyłącznie w zakresie działalności firmy finansującej. Oznacza to, że umowy zawierane przez przedsiębiorstwa poza tym zakresem nie są umowami leasingu, nawet jeśli spełniają kryteria zawarte w kodeksie.
W umowie leasingu finansujący (zwany też leasingodawcą) zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, a następnie oddać tę rzecz korzystającemu do używania (lub używania i pobierania pożytków) przez oznaczony czas. Korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu wynagrodzenie w uzgodnionych ratach, równych co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego.

Leasing finansowy
Przedsiębiorcy wybierają zazwyczaj takie formy finansowania inwestycji, które przynoszą im najwięcej wymiernych korzyści, na przykład podatkowych. Jednym z popularnych rodzajów leasingu, na który decydują się właściciele firm, jest leasing finansowy. Pozwala on uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu zarówno odsetki, jak i amortyzację aktywa (korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych, mimo że nie jest prawnym właścicielem środka trwałego).
Zgodnie z ustawą o podatku VAT, leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. Oznacza to, że korzystający otrzymuje z firmy leasingowej jedną fakturę VAT na sumę wszystkich należności leasingowych. Tym samym jest zobowiązany do zapłaty z góry naliczonego podatku VAT od tych płatności. Natomiast w trakcie trwania umowy leasingu finansowego klient będzie otrzymywał noty księgowe na kwotę netto raty leasingowej – wyjaśnia Aleksandra Chrzanowska.
Spłata rat leasingowych odbywa się najczęściej w miesięcznych, równych (annuitetowych) ratach, jednak harmonogram płatności może być dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. Po spłacie wszystkich zobowiązań wobec firmy leasingowej własność przedmiotu leasingu jest przenoszona na korzystającego.
Wybierając formę leasingu należy pamiętać również o innych kwestiach, nie tylko o wydatkach gotówkowych. Na leasing finansowy decydują się najczęściej firmy, które potrzebują dużej kwoty podatku VAT (na przykład do kompensaty naliczonego podatku VAT), albo mają możliwość indywidualnej amortyzacji lub potrzebują wykazania aktywów w ewidencji środków trwałych firmy i dokonywania odpisów amortyzacyjnych – wymienia Aleksandra Chrzanowska z ING Lease.

Płynność i optymalizacja
Leasing pozwala więc przedsiębiorstwu na zachowanie płynności finansowej i optymalizację podatkową. Najważniejsze jest jednak uzyskanie dostępu do niezbędnych przedmiotów – pojazdów, maszyn, urządzeń, nieruchomości – przy minimalnym zaangażowaniu własnego kapitału. Finansując zakup aktywa w formie leasingu, firma obniża podstawę opodatkowania i płaci niższy podatek dochodowy. Jednocześnie przedsiębiorca nie musi wydawać całej kwoty na zakup środka trwałego – może z niego korzystać, nie zamrażając pieniędzy, a tym samym utrzymać płynność finansową firmy. Z kolei znana korzystającemu wysokość miesięcznej raty leasingowej pozwala na zaplanowanie wydatków w całym okresie trwania umowy.
Kolejną istotną cechą leasingu jest krótki czas, jakiego potrzebuje finansujący na podjęcie decyzji o przyznaniu leasingu. W ING Lease staramy się upraszczać procedury tak, by w przypadku większości wniosków decyzja zapadała maksymalnie w ciągu 1-2 dni roboczych, a oferta była dostosowana do specyfiki działalności klienta, na przykład do sezonowej produkcji: raty leasingu mogą być wyższe w okresie wzmożonej aktywności biznesowej, a niższe – poza sezonem. Istotną kwestią jest również fakt, że korzystający rozpoczyna spłatę rat dopiero wtedy, gdy otrzyma do użytkowania przedmiot leasingu – podkreśla Aleksandra Chrzanowska, dyrektor Działu Rozwoju Biznesu ING Lease.
Dodatkową zaletą leasingu jest możliwość skorzystania przez klienta ze stawek ubezpieczeniowych wynegocjowanych przez firmy leasingowe. ING Lease, podobnie jak większość takich firm ściśle współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi i zapewnia atrakcyjne cenowo pakiety, obejmujące pełen zakres ubezpieczenia.
W czasach spowolnienia gospodarczego liczy się każda złotówka. Jednocześnie przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi, że do prowadzenia działalności biznesowej nie trzeba mieć środków trwałych – wystarczy móc ich efektywnie używać. Cechy leasingu wskazują, że jest on optymalnym, a przy tym wygodnym i elastycznym źródłem finansowania inwestycji w firmie.

 

ING Lease

Przeczytaj również
Popularne