Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

pdbd

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego – partnerstwo biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i administracji państwowej na rzecz konsekwentnego zmniejszania liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest organizacją non-profit, afiliowaną przy Global Road Safety Partnership w Genewie, działającą na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych oraz redukcji strat finansowych powstałych w wyniku wypadków. Partnerstwo skupia przedstawicieli wszystkich trzech sektorów życia publicznego: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne. Od swojego powstania w 2006 roku Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego aktywnie organizowało i wspierało różnorodne działania mające na celu rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Wśród działań tych znalazły się m.in. kampanie dotyczące przestrzegania ograniczeń prędkości oraz nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu.

Wśród najważniejszych programów Partnerstwa wymienić należy program „Bezpieczna Flota”, w ramach którego monitorowany i poprawiany jest stan bezpieczeństwa flot firmowych. Ważnym obszarem działania organizacji jest także inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej poruszającej najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dlatego Partnerstwo współpracuje z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, policją, ekspertami, mediami i wszystkimi stronami zainteresowanymi daną problematyką. Jesteśmy przekonani, że tylko współpraca wszystkich uczestników ruchu drogowego może mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Partnerstwo stanowi neutralną platformę wymiany informacji i doświadczeń, miejsce dialogu społecznego oraz środowisko doskonale sprawdzające się w konkretnych działaniach.

Nie krytykujemy lecz dyskutujemy i proponujemy najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do nas!

Print Friendly