Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

pzpm

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej – głosem branży w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz społeczeństwem.

W chwili obecnej PZPM zrzesza 49 firm – przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych: autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych, motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu.

Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jest głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem.

Podzielając pogląd, że „motoryzacja jest kołem zamachowym gospodarki” PZPM na bieżąco podejmuje działania mające na celu inicjowanie zmian legislacyjnych, opiniuje projekty ustaw branżowych oraz innych rozwiązań prawnych ważnych dla firm członkowskich. Wspiera przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Prezentuje własne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kluczowych dla motoryzacji kwestiach. Bierze udział w pracach gremiów sejmowych oraz rządowych.

Będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej oraz wspólnie z innymi europejskimi stowarzyszeniami uczestniczy w konferencjach oraz debatach organizowanych na szczeblu unijnym, a także w kampaniach społeczno-edukacyjnych.

Znając problemy branży, PZPM reaguje w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Stanowi forum wymiany doświadczeń i poglądów we wszelkich kwestiach istotnych dla sektora motoryzacyjnego oraz dąży do integracji branży motoryzacyjnej w Polsce. Zabiega o stworzenie jak najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej przez zrzeszone firmy.

Prezes Związku: Jakub Faryś

Dział Komunikacji i PR: Anna Materzok

Dział analiz i statystyki: Anna Brzozowska, Marek Wolfigiel

Dział prawno-techniczny: Michał Wekiera, Andrzej Pertyński, Marcin Witaszek

Print Friendly