Instytut Transportu Samochodowego

its

Instytut Transportu Samochodowego to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, posiadający bogate tradycje. Od ponad 60 lat kompleksowo zajmuje się problemami transportu samochodowego.

Podstawowe obszary działalności (naukowej, wdrożeniowej i usługowej) Instytutu mają charakter interdyscyplinarny i obejmują m.in.: ekonomikę i organizację transportu, telematykę, psychologię, działania profilaktyczne podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przygotowanie różnych grup wiekowych do uczestnictwa w ruchu drogowym, badania dopuszczające pojazdy do ruchu, badania materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Istotne znaczenie, w szczególności dla operatorów transportowych oraz osób zarządzających transportem, mają zagadnienia organizacyjno-ekonomiczne. Instytut jako jedyna placówka w kraju prowadzi m.in. systematyczny monitoring rynku transportowego. ITS wykonuje również prace naukowo- -badawcze związane z poszukiwaniem optymalnych systemów zarządzania flotą, monitorowania i sterowania ruchem drogowym, elektronicznego pobierania opłat oraz projektowaniem i programowaniem narzędzi telepatycznych wspomagających zarządzanie transportem.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą ITS dostępną na stronie: www.its.waw.pl

Print Friendly