Fleet Academy 1

FLEET ACADEMY – 7-8 CZERWCA 2010 r.

 

 1. Opis szkolenia
 2. Program szkolenia
 3. Uczestnicy
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Partnerzy i Sponsorzy
 6. Relacje z spotkań organizowanych przez naszą firmę
 7. Kontakt
 8. Miejsce szkolenia

Temat szkolenia:
Car Policy, dostępne źródła finansowania oraz ubezpieczenie aut firmowych w praktyce. Warsztaty szkoleniowe dla firm posiadających auta firmowe. Opis szkolenia

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w najnowszym projekcie jakim jest Fleet Academy.

Fleet Academy to cykl szkoleń odbywających się na terenie całego kraju. Jeszcze w tym roku Akademia będzie gościć w Łodzi, Krakowie, Lublinie i Gdańsku. W kolejnym roku będziemy w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy.

Zaplanowane szkolenia, to spotkania o szczególnym charakterze. Dotyczą zagadnień kluczowych z punktu widzenia firm posiadających auta firmowe: finansowania, ubezpieczenia i zarządzania. Dostarczają najnowszej wiedzy i najlepszych doświadczeń, które zostały wdrożone i są z powodzeniem realizowane w innych firmach. Każde szkolenie kończymy panelem dyskusyjnym podsumowującym odbyte warsztaty, gdzie następuję wymiana idei, doświadczeń i dyskusja między uczestnikami.

Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy przedstawicieli firm różnych branż, będą to zarówno menagerowie dużych flot samochodowych jak i właściciele czy prezesi z sektora MŚP. Szkolenia są przygotowane dla 60 osób/region. Warsztaty odbywają się w grupach 20-osobowych.

Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w najbliższym szkoleniu, które odbędzie się dla managerów z woj. łódzkiego. Termin spotkania przypada na 7-8 czerwca 2010 r.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 7-8 czerwca 2010 r. (poniedziałek, wtorek) w Hotelu Magellan w miejscowości Bronisławów pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim. Dystans od miasta stołecznego 100 km, od Łodzi 50 km. www.hotelmagellan.pl

Pozostaję z poważaniem

Małgorzata Mikołajczyk
Dyrektor Projektu
gsm.: 666 37 39 20
e-mail: malgorzata.mikolajczyk@fleet.com.pl

 

Program szkolenia

  1. Car Policy. Korzyści gwarantowane dzięki wdrożonej i realizowanej polityce samochodowej.Zakres merytoryczny będzie zorientowany wokół następujących zagadnień:
   • korzyści i obowiązki wynikające z wprowadzenia Car Policy (CP)
    (cel CP, zakres przedmiotowy, podmiotowy, możliwość odstąpienia od zasad CP, obowiązki firmy, fleet managera, prawa i obowiązki użytkownika)
   • zasady ogólne dotyczące usystematyzowania zapisów dotyczących korzystania z samochodu w firmie
    (zdefiniowanie działów w CP, stanowisk, zdarzeń oraz innych elementów mających zastosowanie w CP, zarząd, dział finansowy, samochód służbowy, użytkownik, szkoda z winy użytkownika itp.)
   • pozyskanie, rotacja i relokacja samochodów służbowych
    (kwestie wyboru, zakupu, przydziału, wymian samochodów, wydania odbiory – dokumentacja, procedury w przypadku awansu, przeniesienia, długotrwałej nieobecności, rozwiązania umowy itp., samochód zastępczy – kryteria przyznania, tryb rozliczania)
   • zagadnienia dotyczące codziennej eksploatacji – zadania operacyjne
    (serwis, przeglądy, opony, naprawy powypadkowe, paliwo – karty paliwowe, ubezpieczenia, likwidacja szkody, kary/nagrody – motywowanie użytkowników, faktury, mandaty, rozliczenia z serwisami, dostawcami, podatki od emisji spalin, utylizacja opon, eko driving, procedura sprzedaży pojazdów)
   • korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych oraz korzystanie z samochodów prywatnych w celach służbowych/
    (podstawy prawne, zasady korzystania, przykłady zastosowania)
   • protokoły, formularze, oświadczenia
    (wzory druków)

   Prelegenci:

   • Jacek Częścik – prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych
   • Bogumiła Czernecka – członek zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych

 

  1. Finansowanie aut firmowych. Kredyt, leasing czy wynajem? Podstawowe różnice między nabyciem pojazdu za gotówkę, na kredyt i w leasingu.
   • Marcin Kaznowski – kierownik ds. floty samochodowej i telekomunikacji w Storck sp. z o.o.

Opis wykładu: Przed przystąpieniem do zganienia wyboru źródła i formy finansowania aut firmowych musimy poznać nasze zapotrzebowanie w tej materii, tzn. ile pojazdów (oraz jaka wartość), w jakim czasie i w jaki sposób będziemy eksploatować pojazdy oraz jaka będzie zmienność naszej floty w czasie który rozpatrujemy. Wszystkie te pytania są dość kluczowe dla wyboru finansowania, ponieważ każda decyzja podjęta na początku, określa nam dalszą ścieżkę jaką będziemy podążać przez kolejne lata. Trudno jest jednoznacznie wybrać najlepszą formę finansowania dla każdego, dlatego podczas szkolenia postaramy się przybliżyć rodzaj finansowania oraz  zalety, wady i zagrożenia, jakie niosą za sobą poszczególne odmiany finansowania. Każda opcja zakupu samochodów powoduje powstanie różnych konsekwencji podatkowych i budżetowych.

Prelegent:

 

  1. Ubezpieczenie aut firmowych w praktyce. Zarządzanie strategią i taktyką ubezpieczeniową floty samochodowej na przykładzie małej, średniej i dużej floty.Opis wykładu: Najważniejsze aspekty, które będą poruszone to:
   • istota umowy ubezpieczenia floty samochodowej (ocena ryzyka dokonywana przez ubezpieczającego)
   • formy zawierania umów ubezpieczenia (bezpośrednio, za pośrednictwem, „agencja” ubezpieczeniowa w firmie , broker ubezpieczeniowy, itp.)
   • na co należy zwrócić szczególną uwagę (zakres ochrony, procedury likwidacji szkód, assistance, współpraca z warsztatami, itp.)
   • kształtowanie wysokości składki ubezpieczeniowej (np. klauzula udziału w zysku/stracie)
   • działalność prewencyjna
   • ubezpieczenia flotowe oczami zakładów ubezpieczeń (garść informacji „od kuchni” przydatnych w kontekście ew. negocjacji z ZU)
   • Mariusz Garwacki – niezależny ekspert ds. ubezpieczeń

Wykład będzie zakończony panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy szkolenia będą mogli kierować bezpośrednie pytania do prelegenta jako eksperta ds. ubezpieczeń floty samochodowej.

Prelegent:

 

 1. Ryzyko w ruchu drogowym, czyli bezpieczeństwo dla flot.

Programy do zarządzania bezpieczeństwem aut firmowych. Jazdy testowe.

 

Uczestnicy spotkania

Podczas szkolenia będziemy gościć osoby, które koordynują procesy związane z użytkowaniem aut w firmie, które kreują i realizują politykę flotową, opiniują lub decydują o zakupach, współpracują lub planują współpracę z dostawcami usług na rynek flotowy, osoby te reprezentują firmy, które dysponują małymi, średnimi i dużymi flotami, powyżej 20 samochodów.

Szkolenie jest dedykowane:

 • dyrektorom administracyjnym
 • kierownikom ds. transportu
 • fleet managerom
 • oraz właścicielom, prezesom małych i średnich flot samochodowych (od 5 aut wzwyż)

 

Formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zamieszczonego bezpośrednio w internecie oraz za pomocą formularza papierowego do przesłania faksem.

 

Partnerzy i Sponsorzy

 

Relacje z spotkań organizowanych przez naszą firmę

 

Kontakt

tel. 71/ 3397903, tel./fax. 71/ 3397922; gsm: 666 37 39 20; e-mail: seminarium@fleet.com.pl

 

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się 7-8 czerwca 2010 r. (poniedziałek, wtorek) w Hotelu Magellan w miejscowości Bronisławów pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim. Dystans od miasta stołecznego 100 km, od Łodzi 50 km. www.hotelmagellan.pl

A. D.