O Plebiscycie Fleet Derby

FLEET DERBY 2018 to już siódma edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, którego celem jest przede wszystkim prezentacja i promocja produktów i usług flotowych dostępnych na polskim rynku, promocja dostawców rynkowych, jak i najlepszych rozwiązań do firm. Plebiscyt daje możliwość promocji wszystkich zgłoszonych w poszczególnych kategoriach: produktów i usług dedykowanych dla branży flotowej, osobowości flotowych, fleet managerów, ekologicznej floty oraz motoryzacyjnej marki flotowej oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe na stronie: www.fleetderby.pl.

ZAŁOŻENIA, CELE I KORZYŚCI

 • Fleet Derby to plebiscyt dedykowany zarówno dostawcom rynkowym jak i jego odbiorcom.
 • Plebiscyt daje możliwość poznania i porównania dostępnych na rynku aktualnych ofert.
 • Fleet Derby to ogólnopolska promocja wizerunkowa nie tylko zgłoszonych osobowości, fleet managerów, ale także produktów, usług flotowych, marek motoryzacyjnych i ekologicznych flot.
 • Fleet Derby to kilkanaście różnorodnych kategorii, w których przyznawane są nagrody. Każdy oferent branżowy powinien znaleźć właściwą dla siebie kategorię, w której może wystartować.
 • Mocna pozycja i rozpoznawalność plebiscytu Fleet Derby, sprawiają, że nagrody w tym plebiscycie oznaczają uznanie płynące od bezpośrednich odbiorców usług, ale również od przedstawicieli branży flotowej.
 • Wyróżnienia – statuetki Fleet Derby – jednoznacznie wskazują na liderów w poszczególnych kategoriach.
 • Plebiscyt Fleet Derby odbywa się on-line za pośrednictwem strony fleetderby.pl


GŁOSOWANIE W PLEBISCYCIE

Plebiscyt będzie trwał do 10 czerwca 2018r.
Głosowanie w plebiscycie Fleet Derby odbywa się za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl, na której od początku stycznia 2018 r. będą sukcesywnie prezentowani: przedstawicie branży flotowej nominowani w kategorii Osobowość Flotowa i Fleet Manager Roku, zgłoszone produkty i usługi flotowe w 16 różnych podkategoriach, motoryzacyjne marki oraz ekologiczne floty.

GŁOSUJĄCY
Głosującymi w Plebiscycie są: fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, decydenci flotowi, dostawcy rynkowi, koordynatorzy i zarządzający flotami samochodowymi, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi (a w przypadku kategorii Fleet Manager Roku – dodatkowo: przedstawiciele firmy, w której fleet manager pozostaje zatrudniony oraz przedstawiciele firmy, która nominowała fleet managera), zgodnie z  Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2018.

KAPITUŁA PLEBISCYTU
Nad poprawnym przebiegiem plebiscytu czuwa kapituła plebiscytu powołana przez organizatora. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu „Fleet” pod przewodnictwem redaktora naczelnego – Tomasza Siwińskiego.
Do szczegółowych zadań kapituły plebiscytu należy między innymi:

 • zabezpieczenie zgodności przebiegu plebiscytu z regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności
 • weryfikacja poszczególnych zgłoszeń
 • sporządzanie i podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik plebiscytu;
 • w dniach od 11 do 14 czerwca 2018r. Kapituła Plebiscytu zliczy głosy internetowe oddane we wszystkich kategoriach plebiscytu Fleet Derby i wyłoni zwycięzców.

ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU
Ogłoszenie wyników Plebiscytu Fleet Derby 2018 nastąpi 21 czerwca 2018 w Warszawie. Statuetki Fleet Derby 2018 zostaną wręczone przez przedstawicieli redakcji magazynu Fleet, w restauracji Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler.

Kategorie plebiscytu Fleet Derby 2018

Plebiscyt FLEET DERBY 2018 – PRODUKT/ USŁUGA FLOTOWA – ma na celu wyłonienie najlepszych produktów i usług dedykowanych dla branży flotowej w  16 kategoriach. Głosować na produkty i usługi flotowe mogą: decydenci flotowi, fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi.
Zdobywca największej liczby głosów w danej podkategorii, zostanie nagrodzony 21 czerwca 2018 wyróżnieniem: „Fleet Derby 2018 – Najlepszy Produkt/ Usługa Flotowa”

W tej kategorii, kandydatów nominuje redakcja magazynu Fleet, ale także zapraszamy firmy do zgłaszania swoich reprezentantów, którzy w pracy zawodowej na stanowisku dyrektora, kierownika czy szefa sprzedaży flotowej w koncernie lub w firmie będącej dostawcą usług flotowych – wyróżnia się na tle innych charyzmą, osobowością czy podejściem do klienta. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2018 – Osobowość Flotowa”.

W tej kategorii biorą udział wszystkie dostępne na polskim rynku marki samochodowe. Oceniane jest polskie przedstawicielstwo koncernu motoryzacyjnego bądź oficjalny importer samochodów, który oferuje samochody osobowe i użytkowe (do 3,5 t DMC). O tym, który importer/ koncern otrzyma wyróżnienie „Fleet Derby 2018 – Motoryzacyjna Marka Flotowa” (osobno dla samochodów osobowych i użytkowych), zadecyduje największa liczba głosów uzyskana ze wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na stronie www.fleetderby.pl.

Ekologia to obecnie jeden z najważniejszych wyznaczników standardów biznesowej działalności. Celem kategorii jest wyłonienie polskich firm, które poprzez wdrażanie produktów, usług czy programów zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do promowania postaw przyjaznych środowisku. Ekologiczna flota to przede wszystkim: flota pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym lub zasilana paliwami alternatywnymi (CNG, LPG), spełniająca najwyższe normy emisji spalin i  flota przyjazna środowisku. O tym, która firma otrzyma statuetkę „Fleet Derby 2018 – Ekologiczna Flota”, zadecyduje największa liczba głosów.

FleetDerby_2018_FLEET_MANAGER_ROKU

W tej kategorii, kandydatów nominują dostawcy rynku flotowego.

Nominowanymi mogą być managerowie, którzy:

 • zarządzają flotą aut firmowych w firmach zarejestrowanych na terenie Polski
 • są czynni zawodowo i od min. 2 lat pracują na stanowisku fleet managera
 • są odpowiedzialni za efektywne i ekonomiczne zarządzanie samochodami firmowymi
 • w swojej pracy wykazują się wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie negocjowania, zarządzania i budżetowania floty firmowej.

Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony statuetką „Fleet Derby 2018 – Fleet Manager Roku”.

Back to top