O Plebiscycie Fleet Derby

FLEET DERBY 2017 to już szósta edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, którego celem jest prezentacja  i promocja on-line wszystkich zgłoszonych w poszczególnych kategoriach: produktów i usług dedykowanych dla branży flotowej, osobowości flotowych, ekologicznej floty oraz motoryzacyjnej marki flotowej oraz wyróżnienie najlepszych w danych kategoriach poprzez głosowanie internetowe.

ZAŁOŻENIA, CELE I KORZYŚCI

  • Fleet Derby to plebiscyt dedykowany zarówno dostawcom rynkowym jak i jego odbiorcom.
  • Plebiscyt daje możliwość poznania i porównania dostępnych na rynku aktualnych ofert.
  • Fleet Derby to możliwość promocji wizerunkowej oraz pokazania oferty dostawców branżowych.
  • Fleet Derby to kilkanaście różnorodnych kategorii, w których przyznawane są nagrody. Każdy oferent branżowy powinien znaleźć właściwą dla siebie kategorię, w której może wystartować.
  • Wyróżnienia – statuetki Fleet Derby – jednoznacznie wskazują na liderów w poszczególnych kategoriach.
  • Plebiscyt Fleet Derby odbywa się on-line za pośrednictwem strony fleetderby.pl

GŁOSOWANIE
Plebiscyt odbywa się od 17 lutego do 10 czerwca 2017 on-line za pośrednictwem strony www.fleetderby.pl. Każdy manager flotowy, który zarządza pakiem aut firmowych, a także przedstawiciel firm z sektora Car Fleet Management (CFM) – może zapoznać się z charakterystyką prezentowanych produktów i usług oraz oddać jeden głos w danej kategorii.

GŁOSUJĄCY
Głosującymi w Plebiscycie są: fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, decydenci, koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi (zgodnie z  Regulaminem Plebiscytu Fleet Derby 2017).

KAPITUŁA PLEBISCYTU
Nad poprawnym przebiegiem plebiscytu czuwa kapituła plebiscytu powołana przez organizatora. W skład kapituły wchodzą redaktorzy magazynu Fleet pod przewodnictwem redaktora naczelnego magazynu FLEET Tomasza Siwińskiego.

Do szczegółowych zadań kapituły plebiscytu należy między innymi:

  • zabezpieczenie zgodności przebiegu plebiscytu z regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności
  • weryfikacja poszczególnych zgłoszeń
  • sporządzanie i podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik plebiscytu;
  • w dniach od 10 do 14 czerwca 2017r. Kapituła Plebiscytu zliczy głosy internetowe oddane we wszystkich kategoriach plebiscytu Fleet Derby i wyłoni zwycięzców.

ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU
Ogłoszenie wyników Plebiscytu Fleet Derby 2017 nastąpi 20 czerwca 2017 w Warszawie. Statuetki Fleet Derby 2017 zostaną wręczone przez przedstawicieli redakcji magazynu Fleet, w restauracji Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler.

Kategorie plebiscytu Fleet Derby 2017

Plebiscyt FLEET DERBY 2017 – PRODUKT/ USŁUGA FLOTOWA – ma na celu wyłonienie najlepszych produktów i usług dedykowanych dla branży flotowej w  19 kategoriach. Głosować na produkty i usługi flotowe mogą: decydenci flotowi, fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach, koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi. Zdobywca największej liczby głosów w danej kategorii, zostanie nagrodzony 20 czerwca 2017 wyróżnieniem: „Fleet Derby 2017 – Produkt Flotowy” i „Fleet Derby 2016 – Usługa Flotowa”.

Celem plebiscytu w tej kategorii, jest wyłonienie osoby, która w swojej pracy zawodowej na stanowisku dyrektora, kierownika czy szefa sprzedaży flotowej w koncernie lub w firmie będącej dostawcą usług flotowych – wyróżnia się na tle innych charyzmą, osobowością czy podejściem do klienta. Kandydatów nominuje redakcja magazynu „Fleet”. Kandydaci mogą być także zgłaszani przez firmy okołoflotowe. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wyróżniony 20 czerwca 2017 statuetką „Fleet Derby 2017 – Osobowość Flotowa”.

W tej kategorii jest oceniane polskie przedstawicielstwo koncernu motoryzacyjnego bądź oficjalny importer. O tym, który importer/ koncern otrzyma 20 czerwca 2017 wyróżnienie „Fleet Derby 2017 – Motoryzacyjna Marka Flotowa”, zadecyduje największa liczba głosów uzyskana ze wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na stronie www.fleetderby.pl . W tej kategorii biorą udział wszystkie dostępne na polskim rynku marki samochodowe, które zgłoszą swój udział w Plebiscycie. Oceniane będą m.in.: jakość oferty skierowanej do klientów instytucjonalnych, jakość oferowanych modeli, paleta oferowanych modeli, pokrycie kraju siecią dealerską/serwisów, jakość współpracy z działem flotowym, obsługa klienta, oferta cenowa i polityka rabatowa, polityka serwisowa koncernu/importera.

Ekologia to obecnie jeden z najważniejszych wyznaczników standardów biznesowej działalności. Celem kategorii jest wyłonienie polskich firm, które poprzez wdrażanie produktów, usług czy programów zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do promowania postaw przyjaznych środowisku. O tym, która firma otrzyma 20 czerwca 2017 wyróżnienie „Fleet Derby 2017 – Ekologiczna Flota”, zadecyduje największa liczba głosów uzyskana ze wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na stronie www.fleetderby.pl.

Back to top