VW_Crafter_fabryka (18)

Ponad milion osób pracuje w polskiej motoryzacji

28 września 2017

Rośnie międzynarodowe znaczenie Polski jako producenta motoryzacyjnego. W 2016 roku w fabrykach ulokowanych w Polsce wyprodukowano 554,6 tys. samochodów osobowych, a łączna wartość produkcji sprzedanej szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego wyniosła ponad 150 mld zł, co oznacza wzrost o 10 proc. r/r. Branża motoryzacyjna odpowiada już za 3,8 proc. całkowitej wartości dodanej brutto wytwarzanej w polskiej gospodarce. Te informacje można znaleźć w raporcie pt. „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce”.

tabela rynek PL2 Motoryzacja i sektory z nią powiązane tworzą blisko 1,1 mln miejsc pracy. Trudno przecenić także rolę tej branży w polskim handlu zagranicznym, dynamicznie rośnie zarówno import, jak i eksport produktów przemysłu motoryzacyjnego. Firmy związane z branżą motoryzacyjną są również istotnym płatnikiem do budżetu państwa – odpowiadają za 24,4 mld zł rocznych wpływów do sektora finansów publicznych – wynika z najnowszego raportu KPMG przygotowanego z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Branża motoryzacyjna od lat stanowi jeden z filarów polskiej gospodarki. Po kilku latach od kryzysu finansowego i okresu niższego popytu na głównych rynkach eksportowych polski przemysł i handel motoryzacyjny systematycznie umacniają się.

Jak wskazują wyniki prezentowane w raporcie, branża motoryzacyjna odpowiada za 3,8 proc. całkowitej wartości dodanej brutto wytwarzanej przez krajową gospodarkę. Dodatkowo sektory powiązane z motoryzacją, tj. usługi finansowe i biznesowe, transport drogowy, produkcja i handel paliwami oraz infrastruktura drogowa, generują łącznie 58,2 mld zł wartości dodanej, przekładającej się na kolejne 3,5 proc. wartości dodanej brutto w gospodarce ogółem – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

Od dwóch lat rośnie liczba aut zjeżdżających z taśm montażowych zlokalizowanych w Polsce. W 2016 roku w fabrykach w Polsce wyprodukowano 554,6 tys. samochodów osobowych, a dane z pierwszego półrocza bieżącego roku pozwalają przypuszczać, że w tym roku granica 600 tys. sztuk może zostać przekroczona. W kategorii pojazdów dostawczych i ciężarowych wyprodukowano w 2016 roku 122 tys. pojazdów – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Łącznie wartość produkcji sprzedanej szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego wyniosła ok. 152,7 mld zł w 2016 roku, co oznacza wzrost o 10 proc. r/r.

Wzrost produkcji jest przede wszystkim wynikiem dobrej sytuacji na głównych rynkach eksportowych, na które trafia znaczna część produkcji z Polski. Istotną rolę odgrywa także szybko rosnąca wartość produkcji części i akcesoriów motoryzacyjnych. Nie zmienia to faktu, że do wyników przemysłu motoryzacyjnego z 2008 roku, gdy wyprodukowano blisko 1 milion pojazdów wciąż daleko. Pomimo więc rosnącej liczby montowanych pojazdów, Polska znajduje się za Czechami i Słowacją – liderami w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem produkcji pojazdów samochodowych – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Import samochodów używanych dużym wyzwaniem dla branży

Polski rynek nowych samochodów systematycznie odnotowuje wzrosty sprzedaży. W 2016 roku zarejestrowano 416,1 tys. nowych samochodów osobowych (wzrost 17 proc. r/r). Dobra koniunktura panuje także w segmencie samochodów użytkowych (dostawcze, ciężarowe i autobusy), których łącznie w 2016 roku zarejestrowano 88,4 tys. sztuk (o 14 proc. więcej niż w 2015 roku). Dane z 2017 roku wskazują, że tendencja wzrostowa powinna się utrzymać, w przypadku rejestracji nowych samochodów osobowych liczba rejestracji do końca br. może przekroczyć 450 tys. sztuk. Pomimo systematycznych wzrostów wolumenu sprzedaży nowych aut, to wciąż ponad dwukrotnie większy jest import samochodów używanych do Polski. W 2016 roku Polacy sprowadzili 1,038 mln używanych aut osobowych, z czego większość było starszych niż 10 lat. Co istotne, import aut używanych w 2016 roku wzrósł o ok. 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Branża motoryzacyjna istotnym pracodawcą w Polsce

Dynamiczny rozwój sektora motoryzacyjnego znajduje odzwierciedlenie w tworzonych miejscach pracy.

Branża motoryzacyjna w dużym stopniu przyczynia się do utrzymania 436,7 tys. miejsc pracy w polskiej gospodarce. Przekłada się to także na zatrudnienie w sektorach powiązanych z motoryzacją, które wynosi kolejne 654 tys. osób. Pracownicy zatrudnieni w sektorze motoryzacyjnym otrzymują łącznie 23,9 mld zł wynagrodzeń brutto rocznie, zaś pracujący w sektorach powiązanych – 29 mld zł brutto rocznie – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Strona 1 z 212