MŚP wymienia wyeksploatowane auta

MŚP wymienia wyeksploatowane auta

31 sierpnia 2017

W ponad połowie z niemal 2 milionów polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP samochody służbowe są użytkowane przez okres od 5 do 10 lat – wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A.  Niemal 40 procent firm z sektora MŚP wymienia wyeksploatowane auta, bo te nie nadają się już do użytku.

Carefleet S.A. zlecił Instytutowi Keralla wykonanie badania, które sprawdziło kiedy i czym kierują się przedsiębiorcy wymieniając samochody służbowe na nowe. Okazuje się, że 36,5 przedstawicieli z sektora MŚP wymienia wyeksploatowane auta, ponieważ ich zły stan techniczny uniemożliwia ich dalsze użytkowanie. Nieco ponad 20 proc. ankietowanych przedstawicieli sektora MŚP deklaruje, że przyczyną wymiany firmowych pojazdów są coraz wyższe nakłady ponoszone na ich eksploatację i naprawy. W prawie 13 proc. firm samochody wymieniane są z powodu  zakończenia umów leasingu lub wynajmu długoterminowego.

MŚP wymienia wyeksploatowane auta– Polski sektor MŚP wymienia wyeksploatowane auta, idąc tym samym w ślady korporacji i dużych przedsiębiorstw. MŚP czerpie też dobre wzorce w odniesieniu do sposobów zarządzania samochodami służbowymi. Obecnie właściciele mikro, małych i średnich firm bardziej niż  kilka lat temu cenią sobie możliwość użytkowania pojazdów nowych i ich częstszej wymiany – twierdzi Ilona Ochęduszko, dyrektor account management w Carefleet S.A. – Jednocześnie nadal wielu przedsiębiorców użytkuje samochody służbowe do ich śmierci technicznej lub wymienia je dopiero wtedy, kiedy koszty eksploatacyjne i napraw mechanicznych stają się zbyt wysokie. Jak wynika z naszych badań, ponad 10 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP korzysta z samochodów powyżej 11 lat. Co istotne, pojazdy nabywane przez małe i średnie  firmy pochodzą często z rynku wtórnego, stąd w ich flotach spotyka się auta nawet 15 letnie i starsze – dodaje Ilona Ochęduszko.

Według danych zebranych na zlecenie Carefleet S.A. w niemal 6 proc. badanych podmiotów samochody służbowe wymieniane są w związku z wewnętrznych zmianami w firmie, takimi jak nowe zlecenia czy nowi pracownicy w przedsiębiorstwie. Jedynie 0,6 proc. ankietowanych wskazało względy bezpieczeństwa jako powód wymiany auta na nowe.

Koszty najbardziej istotne dla branży transportowej

Analiza wyników badania uwzględniająca podział firm na branże nie uwidacznia znacznego zróżnicowania w argumentacji przyczyn wymiany samochodów służbowych. MŚP wymienia wyeksploatowane auta stawiając jako powód i to na pierwszym miejscu ich zły stan techniczny. Odstępstwo od tej reguły można zauważyć w przypadku firm transportowych. Ponad 40 proc. ankietowanych przedstawicieli tego typu podmiotów deklaruje, że powodem do wymiany służbowych samochodów są coraz wyższe koszty związane z ich utrzymaniem. Zły stan techniczny został wymieniony na 2. miejscu (23,9 proc. wskazań).

– Dla przedsiębiorców z sektora MŚP samochód służbowy to przede wszystkim narzędzie pracy. Widać to szczególnie w przypadku firm transportowych, które nie mogą sobie pozwolić na przestoje wynikające ze złego stanu technicznego pojazdów. Jednocześnie koszty eksploatacyjne floty stanowią jedną z najważniejszych pozycji w bilansie tego typu przedsiębiorstw. Kiedy koszt utrzymania służbowych pojazdów zaczyna przekraczać akceptowalny poziom, wymieniają je zazwyczaj na nowe – dodaje Ilona Ochęduszko.