Związek Polskiego Leasingu

zpl

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która zrzesza 33 podmioty. Są wśród nich firmy leasingowe, firmy świadczące usługi wynajmu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. W ramach Związku działają grupy i zespoły robocze przygotowujące i opiniujące projekty regulacji prawnych dotyczących branży. W organizacji funkcjonują: Grupa ds. rynku motoryzacyjnego, Grupa ds. rozwiązań prawnych, Grupa ds. rachunkowości, Grupa ds. statystyki i monitorowania rynku i Zespół ds. przeciwdziałania fraudom. Eksperci ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. Organizacja prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz promowania leasingu, jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład której wchodzi 46 związków z 33 krajów Europy.

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL: Andrzej Krzemiński
Dyrektor Generalny ZPL: Andrzej Sugajski

 

 

 

Print Friendly