Dariusz Zdunczyk

Dariusz Zduńczyk

Firma: Polpharma

Stanowisko: Szef Floty Samochodowej Grupy Polpharma

Od 2000 roku Biurze Handlowym Polpharma na stanowisku Kierownik Floty Samochodowej Biuro Handlowe Polpharma ,2004.02.01 p.o Kierownik Działu Floty Samochodowej 2005.06.01 p.o Kierownik Floty Samochodowej 2008.04.01 Kierownik Floty Samochdowej 2013.05.01 p.o. Szef Floty Samochodowej Grupy Polpharma 2014.06.01 Szef Floty Samochodowej Grupy Polpharma

Print Friendly